Lamekatuste soojustamine profileeritud plekil

Flat-roof-corrugated-steel-slab-scand-19344885

Soojusisolatsioonipaneelid:

PAROC ROS 50: lamekatuste põhisoojusisolatsioon survetugevusega σ10 ≥ 50 kPa, soojusjuhtivus λD = 0,038 W/mK

PAROC ROS 70: lamekatuste põhisoojusisolatsioon survetugevusega σ10 ≥ 70 kPa, soojusjuhtivus λD = 0,039 W/mK. Pindpaigaldised sh päiksepaneelide korral projekteerida soojutus koormusklassi 4 järgi vastavlt EVS 920-5:2023

PAROC ROB 60: enimkasutatav 20-30 mm alumine ja/või ülemine soojusisolatsiooniplaat survetugevusega aσ 10 ≥ 60 kPa, soojusjuhtivus λD = 0,038 W/mK

PAROC ROB 80: 20-30 mm alumine ja/või ülemine soojusisolatsiooniplaat survetugevusega σ10 ≥ 80 kPa, soojusjuhtivus λD = 0,038 W/mK

Profiilplekist kandekonstruktsioon

Profiilplekk on tugikatusekonstruktsioon, mis paigaldatakse taladele/fermidele või taladele. Võimalusel soovitame katuse põhikalle moodustada profiilpleki paigaldamisega.

Pind aurutõkke paigaldamiseks

Plekile on vaja paigaldada tugev alus/aluskate aurutõkke paigaldamiseks. Selleks soovitame kasutada 20 mm paksuseid PAROC ROB 60 või PAROC ROB 80 soojustusplaatidele. Paksemate soojusisolatsioonipaneelide kasutamisel tuleb teha arvutused ja jälgida, et niiskus ei koguneks vastu veeauru ja õhku isoleerivat kihti.

Veeauru isoleeriv kiht

See kiht paigaldatakse otse spetsiaalselt selleks ette nähtud pinnale, et niiskus ei koguneks katusekonstruktsioonidesse. Seetõttu tuleb auru ja õhku isoleeriva kihi omadused määrata vastavalt kohalikule standardile. Auru- ja õhuisolatsioonikihiks kasutatavate ehitustoodete liitekohad peavad olema liimitud, kokku keevitatud või muul viisil tihendatud. Katuse ühenduskohtades katust ületavate seinte ja katuseelementidega peab auruisolatsioonikiht ulatuma soojustuskihi ülaossa.

Soojustus

Põhisoojustus paigaldatakse PAROC ROS 50 või PAROC ROS 70 paneelidest. Seda saab paigaldada ühest või mitmest PAROC ROS 50/PAROC ROS 70 plaatide kihist, olenevalt nõutavast soojusisolatsiooni paksusest.

Ülemine soojustuskiht paigaldatakse 20-30mm paksustest PAROC ROB 60/PAROC ROB 80 paneelidest.


Kinnitusvahendid

Kinnitusvahendid kinnitavad mehaaniliselt katusekatte ja kõik muud katusekonstruktsiooni kihid profiilpleki külge. Nende kogus ja paigutus sõltub katusekonstruktsiooni mõjutavatest tuulekoormustest ja kinnituselemendi enda tugevusest. Seetõttu määratakse kinnituselementide arv arvutustega vastavalt kohalikule standardile.

Vähendamaks kinnituselemendi kui külmasilla mõju kogu katuse soojusülekandele, soovitame kasutada süvistatava soojust juhtiva osaga kinnituselemente, s.o. kasutatakse soojusisolatsioonikihti läbivat plasthülsi.

Katusetööd

Pealmistele plaatidele PAROC ROB 60/PAROC ROB 80 paigaldatakse katuse hüdroisolatsioonikate.

 

Lamekatuse soojusülekandeteguri U (W/m2K) väärtused erineva paksusega PAROC ROS 50 isolatsiooni korral, kui kasutatakse PAROC ROB 80 (30mm) + PAROC ROS 50 + PAROC ROB 80 (30mm) ja kinnitusdetaili soojust juhtiv osa on süvistatud.

 

PAROC ROS 50 paksus, mm  100  150  180  200  250  300  350 
 U, (W/m2K) 0,227 0,175 0,153 0,142  0,120  0,103  0,091

 

Lamekatuse soojusülekandeteguri U (W/m2K) väärtused erineva paksusega PAROC ROS 70 isolatsiooni korral, kui kasutatakse PAROC ROB 80 (30mm) + PAROC ROS 70 + PAROC ROB 80 (30mm) ja kinnitusdetaili soojust juhtiv osa on süvistatud.

PAROC ROS 70 paksus, mm  100  150  180  200  250  300  350 
 U, (W/m2K) 0,230 0,178 0,156 0,145 0,122 0,106  0,093

Arvutuslikud väärtused
Katusekate R=0,02 m2K/W,
PAROC ROB 80, PAROC ROB 60, λD = 0,038 W/mK,
PAROC ROS 50, λD = 0,038 W/mK,
PAROC ROS 70, λD = 0,039 W/mK,
Õhu- ja auruisolatsioonikiht R=0,04 m2K/W,
Kandev terasprofiil R=0,02 m2∙K/W;
Sise- ja välispindade soojustakistused: Rsi + Rse = 0,14 m2K/W
Kui kinnitusdetaili soojusjuhtiv osa on süvistatud, siis kinnitusdetailide mõju arvutustes arvesse ei võeta.