Pööningu soojustamine

 • Katusekatte materjal
 • Katusefermid ja konstruktsioon
 • Katuse alusmembraan
 • Tuulesuunajad
 • Soojusisolatsioonikiht täide talade vahel 100mm PAROC Ultra või PAROC Ultra plus ja puhutud puistekivivill PAROC BLT 3  või PAROC BLT 9 > 500mm paksune
 • PAROC aurutõke, PAROC aurutõkke tihenduslint jätkamiste liimimiseks
 • Ruumi sisepind ja viimistlus
Cold roof roof truss BWLowres 350x350
 • Katusekatte materjal
 • Katusefermid ja konstruktsioon
 • Tuulesuunaja
 • Puistekivivill PAROC BLT 3PAROC BLT 9  > 200-500mm
 • PAROC aurutõke, PAROC aurutõkke tihenduslint jätkamiste liimimiseks või aurutõkke bituumenmembraan
 • Betoonpaneel
 • Ruumi sisepind ja viimistlus
Cold roof hollow core slab BWLowres 350x350

Soojusisolatsiooni tooted:

PAROC Ultra mitme otstarbeline elastne soojustusplaat (λD= 0,035 W/mK) sobib kõikidele välisseinte konstruktsioonidele.

PAROC Ultra plus mitme otstarbeline elastne soojustusplaat (λD = 0,034 W/mK) tõhusam soojusisolatsioon ja madalam õhu läbilaskvus, sobib kõikidele välisseinte konstruktsioonidele.

PAROC BLT 3: Elastse kivivilla jääkidest toodetud puistekivivill ( λD = 0,041 W/mK)

PAROC BLT 9: Puiste kivivill, mis on valmistatud segatud kivivillatoodete jääkidest (λD = 0,041 W/mK)

Külma pööningu katusekonstruktsioon ehitatakse tavaliselt puitfermidest ja nende alumiste sarikate vahele paigaldatakse horisontaalne soojustuskiht. Puitkonstruktsioonide dimensioneerimine toimub vastavalt Eurokoodeksile 5.

Katusekonstruktsiooni planeerimisel tuleb arvestada mitmete erinevate aspektidega, mis mõjutavad katuse tule-, soojus- ja niiskuskindlust:

 

Katus:

 • Aluskate paigaldatakse katusefermide peale vastavalt tootja juhistele. Aluskate kaitseb nii ferme kui ka soojustuskihti võimalike veelekete eest läbi purunenud katusekattematerjali.
 • Ventilatsiooniliistud paigaldatakse aluskatte ja katusefermide peale, et aluskihti paigal hoida. Distantsliistudega kinnitatakse katusealuskate katusefermidele. Distantsliistude poolt moodustatud ventilatsioonivahe (22-50mm) tagab aluskatte ja katusekatte vahelise ruumi ventilatsiooni. Ventilatsioonivahesse viivad õhu sisselaskeavad tuleks jätta alumisele räästale ja väljatõmbeõhu avad harjale, et tagada tõhus ventilatsioon.
 • Vastavalt valitud katusekattematerjali nõuetele paigaldatakse distantsliistudele täiendav puitkarkass.
 • Hoonet kaitseb ilmastiku eest hea, sobiv ja ohutu katusematerjal.

 

Katusefermid ja soojusisolatsioon:

 • Puistevilla kasutamine soojustusena nõuab tuulesuunajate paigaldamist räästa servadele. Tuulesuunaja suunab õhuvoolu, mis ventileerib pööningut üle soojustuskihi katuseharja poole. Ilma kontrollitud õhuvooluta võib tuul tungida puistevilla soojusisolatsioonikihti ning nõrgendada selle soojusisolatsiooniomadusi ja jõudlust*. Tuuletõkkeplaat on ka toeks lahtisele kivivillale ja garanteerib, et räästa ventilatsiooniava ei blokeerita.
 • Paroci elastseid kivivillaplaate on lihtne paigaldada katusefermide alumiste sarikate vahele, kuna tihe kivivill jääb sarikate vahele ilma eraldi kinnitusdetailide ja tihenditeta. Pehmete isolatsiooniplaatide mõõtmed sobivad ilma lõikamiseta katusefermide jagamiseks c900 ja c1200.
 • PAROC Ultra või Ultra Plus elastne isolatsiooniplaat moodustab tugeva aluse PAROC BLT puistevillale. Soojustusplaadi peale paigaldatud puuistevill kleepub libisemiskindlalt allpool oleva kivivillaplaadile, seega on selline lahendus võimalik ka kaldkatustel – kus soojusisolatsioon on kinnitatud sõrestikukonstruktsiooni sarikate vahele.
 • Puistevillakihi alla paigaldatud kivivillaplaadid on piisavad ehitusetapi ajal isolatsiooniks. Auru-/õhutõkke peale paigaldatud plaadikiht võimaldab hoone kütmist ja kuivatamist alustada enne puhuva villakihi tegelikku paigaldamist.
 • Puistevilla paigaldaja puistab lõpliku soojustuse puistevillaga, kui kõik vajalikud tööd (nt ventilatsioon ja elekter) pööningul on tehtud. Samuti on võimalik kogu soojusisolatsioonikiht paigaldada plaatide abil.

 

*Konvektsioon soojusisolatsioonis:

 • Poorse soojusisolatsiooni (nt kivi-, klaas- ja tselluloosi- ning puitkiudisolatsiooni) soojusisolatsioonivõime põhineb isolatsioonikiudude vahele paigale jääva õhu isoleerimisvõimel. Kui õhul lastakse isolatsioonikihi sees liikuda (konvektsioon), nõrgeneb isolatsiooni soojusisolatsioonivõime. Konvektsioon võib olla sunnitud või loomulik.
 • Sunnitud konvektsiooni korral põhjustab tuul isolatsioonis oleva õhu liikumise, kui isolatsiooni ei kaitse tuulekaitseplaat või tuulesuunajad. Loodusliku konvektsiooni tekitab temperatuuri erinevuse mõju struktuuri erinevatele külgedele. Loodusliku konvektsiooni korral liigub õhk isolatsiooni sees loomulikult õhutiheduse erinevuse tõttu. Kergem soe õhk kipub liikuma ülespoole ja samal ajal langeb raskem külm õhk allapoole.
 • Väga kerge poorse isolatsiooniga (alla 25 kg/m3, mis on esitatud Tampere Ülikoolis, TTY -uuring) on õhu läbilaskvus sageli kõrge ja seega saab õhk vabamalt liikuda. Sellisel juhul suurenevad loodusliku konvektsiooni esinemise riskid ja eriti külmadel perioodidel nõrgeneb struktuuri soojusisolatsioonivõime oluliselt.
 • Tihedamate isolatsioonide, näiteks PAROC kivivilla isolatsioonide korral on õhu läbilaskvus madal ja seega ei saa tekkida kahjulikku konvektsiooni.

 

Konstruktsioonikihid ruumi seest:

 • Tihe ja pidev õhu/auru isolatsioonikiht on puitkonstruktsiooni niiskuskindluse tagamiseks hädavajalik, kuna see takistab niiske siseõhu tungimist sügavamale konstruktsiooni. Väljakutse on tagada aurutõkkekihi järjepidevus konstruktsioonis, eriti eri konstruktsioonide liitekohtades ja aurutõke katkendkohtades - kõik vuugid ja väljalõiked tuleb hoolikalt tihendada.
 • Auruõtekkele on soovitatav paigaldada täiendav sarikas, mis toimib aurutõkke kaitsekihina, juhtmestiku paigaldusruumina ja konstruktsiooni soojusisolatsioonina, kaitseb kandvat sarikakonstruktsiooni tulekahju eest, tugevdab konstruktsiooni ja parandab samal ajal kogu konstruktsiooni heliisolatsiooni.

 

Betoonkonstruktsioon

 • Betoonkonstruktsioon on üsna aurukindel, kuid elementide liitekohad, elementide ühendused teiste konstruktsioonidega ja kõik läbiviigud on kohad, kust sisemine niiskus võib kergesti jõuda konstruktsiooni külma külge ilma spetsiaalse tihenduseta.
 • Renoveerimistööde puhul on betoonkattel tavaliselt veel üks kiht ja sel juhul võiks kogu konstruktsioon toimida aurutõkkena , kuid seda tuleb hinnata iga juhtumi puhul eraldi ja seejärel tuleb teha otsus auruisolatsiooni täiendava kasutamise kohta.
 • Betoonkonstruktsioon on tugev ja vastupidav alus aurutõketele ja tihendusläbiviikudele. Probleemiks võib olla betooni pinnal oleva struktuuri ebatasasused ja lisandid, mille korral õhukesed aurutõkkematerjalid on töö ajal nende peal kõndides väga kergesti kahjustatavad. Seetõttu on soovitatav plaadi peal kasutada bituumenaurutõket. Läbiviikude usaldusväärset tihendamist on kõige lihtsam teha ka bituumen hermeetikute ja tihendusäärikutega.
 • Aurutõkke ühendamine seinakonstruktsiooniga tuleb alati eraldi hinnata. Materjal ja liigendid peavad liikumistele kahjustusteta vastu pidama.
 • Betoonplaat või monoliitne raudbetoonplaat kandekonstruktsioonina:
 • Betoonplaat võib olla monteeritav või valatud monoliitne. Kõige tavalisemad elementstruktuurid on õõnespaneelid.

 

Konstruktsiooni soojusülekandeteguri U (W/m2*K) väärtused Paroc Ultra 100mm ja puistevill PAROC BLT 3 või PAROC BLT 9:

 PAROC BLT 3/PAROC BLT 9 paksus, mm ja PAROC Ultra 100mm  100+200 100+250   100+300 100+400  100+500 
 U väärtus (W/m2*K)  0,145 0,127  0,122  0,094  0,08 

Konstruktsiooni soojusülekandetegur (W/m2*K) väärtused puistevill PAROC BLT3 või PAROC BLT9, konstruktsioon betoonlagi

 PAROC BLT 3/PAROC BLT 9 paksus mm   200 250  300  400  500 
 U väärtus (W/m2*K) 0,209 0,172 0,147  0,113  0,09 

‘Arvutusparameetrid (vastavalt standardile EN 6946):
Aurutõke λU = 0,33 W/mK, d = 0,25 mm R = 0,001 m2K/W
Betoonpaneel 200mm λds = 0,73 W/mK
Aurutõkkebituumeni membraanikiht R = 0,004 m2K/W
Kipsplaat λds = 0,25 W/mK, d = 13 mm R = 0,052 m2K/W
PAROC Ultra, λD = 0,035 W/mK
PAROC BLT 3 või PAROC BLT9 λD = 0,041 W/mK, parandustegur 0,008 W/mK, puittala cc 900 mm λds = 0,13 W/mK
Puidust sarikad c900 ja raamid 50*50 c300, λU = 0,13 W/mK
Pinna vastupidavus: Rsi + Rse = 0,34 m2K/W
Arvutamisel kasutatud soojusläbivuse parandused:

 • Puidust sarikad: 50 x 100mm, cc600mm
 • ΔUf = mehaaniliste kinnitusdetailide korrektsioon < 3% = 0, parandust pole vaja teha
 • ΔUg = korrektsioon õhutühimike suhtes = ΔU ́ ́: 0 = 0, parandust ei ole vaja teha