Soojusisolatsiooniga torud

Ventilatsiooni süsteem vajab soojustust, et kontrollida ja piirata soojuskadusid. Majanduslikel- ja keskkonnakaitselistel põhjustel on väga oluline vähendada tarbetut soojuskadu ventilatsioonitorudest. Ventilatsioonitorudes liigub kas külm või soe õhk ja see koos temperatuuri ja ümbritseva õhu niiskuse sisaldusega mõjutab isolatsiooni valikut.
Soojusisolatsiooniga torud  Hoia temperatuuri ja soojuskadusid sooja õhu transportimisel ventilatsioonitorudes kindlal tasemel. Et minimeerida energiakadu, on tähtis hoida mõlemad kriteeriumid kindlal tasemel. 

Torud, mis transpordivad külma õhku, vajavad samuti head isolatsiooni. Isolatsioon hoiab temperatuuri madalana isoleerides toru soojemast välisõhust. Kui välisõhk soojendab torus olevat külma õhku, siis tehnosüsteem funktsioneerib ebaefektiivsemalt ja selleks kulub rohkem energiat, et torus vajalik temperatuur säilitada. Kui torud on korralikult isoleeritud, toimib kogu ventilatsioonisüsteem nii nagu projekteeritud ja seadmete võimsust kasutatakse vähem.

Kondensatsioon

Kõrge õhuniiskuse puhul võib õhk väga lihtsalt kondenseeruda torude välispindadele ning see võib suuri probleeme tekitada. Kui see juhtub, siis hakkab vesi tilkuma tekitades kahjustusi nagu näiteks värvimuutused lagedel ja põrandatel. Ajapikku võib vesi kahjustada ka torusid ja vähendada nende eluiga. Kondensatsioon tekib ka torude sisepindadele, kui olukord on vastupidine.

Väldi kondensatsiooni kasutades isolatsiooni õiget lahendust. Paigalda vajaliku paksusega isolatsioon, et hoida selle pinna temperatuur madalamana välisõhu temperatuurist. Kasuta samuti efektiivset aurutõket, et tagada isolatsiooni niiskuskindlus.

Allolevast tabelist näete, mis juhtudel on vaja isoleerida torusid.

Toru  Õhk torus Toru asukoht Miks isoleerida?  Milline lahendus? 
Välisventilatsioon,
konditsioneer,
jne.
Külm õhk Seest külm, soe välisõhk Kondensatsioon välispindadel Soojusisolatsioon + aurutõke
Köetud sisenev õhk,
väljuv õhk,
jne.
Soe õhk Kütmata, külm ruum Kondensatsioon sisepindadel Soojusisolatsioon
Soojendusega, sooja ruum Soojusisolatsioon kadude vähendamiseks Soojusisolatsioon

Arvuta isolatsiooni paksus hõlpsasti Paroci kalkuleerimisprogrammiga PAROC Calculus. Kui te vajate nii soojusisolatsiooni kui ka tulekaitset, siis paigaldage tulekaitse alati torude ümber ning soojusisolatsioon ja aurutõke isolatsiooni väliskihtideks. Kui soovite rohkem informatsiooni torude tulekaitse kohta, siis võtke ühendust kohaliku Paroci esindajaga.