Lisasoojustus väljaspool palkseina

Vana konstruktsioon:

  • Heas korras vana palksein

Uus välimine konstruktsioon:

  • Õhutiheduse parandamiseks topitakse palgivahed täis pehmet kivivilla või mõnda muud tihendamiseks sobivat materjali.
  • Uus puitsõrestik cc600 ja PAROC Ultra/PAROC Ultra Plus, paigaldatud roovituse vahele.
  • Tuuletõkkeplaat: PAROC Cortex /PAROC Cortex pro / PAROC Tento t. Kinnitatud kruvide ja seibidega. Liitekohtade teipimine: PAROC Cortex teip (XST 022) ning PAROC Cortex nurgateip (XST 021).
  • ≥25mm ventileeritav õhuvahe – distantsliist 25 x 100mm, cc 600
  • Puidust laudis
Renovation-log-wall-19284913

Pehmed soojustusmaterjalid:

PAROC Ultra: sobib kõikidele tavalistele seinakonstruktsioonidele, soojusjuhtivuse koefitsient λD= 0,035 W/mK
PAROC Ultra plus: sobib kõikidele tavalistele seinakonstruktsioonidele, soojusjuhtivuse koefitsient λD =0,034 W/mK

 

Tuuletõkkeplaadid:

PAROC Cortex/Cortex b: 30 mm paksune teibitav tuuletõkkeplaat, (b= must), soojusjuhtivuse koefitsient λD =0,033 W/mK
PAROC Cortex pro: 50 mm paksune teibitav tuuletõkkeplaat, soojusjuhtivuse koefitsient λD =0,032 W/mK
PAROC Tento t: 30 ja 50mm paksune villaplaat, soojusjuhtivuse koefitsient λD =0,033 W/mK


Palkseinu tuleks soojustada alati väljastpoolt ning veeauru läbilaskva soojustusmaterjaliga. Väline soojustamine tõstab palkkonstruktsiooni temperatuuri ja seeläbi parandab konstruktsiooni niiskusomadusi, lastes konstruktsioonidel läbi difusioonavatud soojustuskihi väljapoole kuivada. Palkseina ehitamisel on oluline kasutada ventileeritavat fassaadikonstruktsiooni, mis võimaldab niiskusel välja kuivada.

Vana seinastruktuur:

Kui vana palksein on heas korras, võib uue seinastruktuuri ehitada vana struktuuri peale.

Palgivahed tuleb sulgeda õhutihedalt, kasutades selleks näiteks pehme kivivilla PAROC Ultra ribasid või mõnda muud sobivat tihendusmaterjali. Õhulekete ennetamine on energiatõhususe seisukohalt tähtis. Õhutiheduse saab saavutada vajadusel ka sobiva (plastikuvaba) aurutõkkepaberi paigaldamisega palgi välispinnale enne uue seinastruktuuri ehitamist.

Uus seinastruktuur:

Puidust seinakarkass ehitatakse väljapoole palkseina. Seina ebatasasusi saab vajadusel korrigeerida kiiludega. Seinakarkassi vahele paigaldatakse pehme soojustusmaterjal (näiteks PAROC Ultra). Kivivillamatid peavad karkassipostide vahelise ruumi täielikult ära täitma. Vana seina ebatasasuse tõttu on soovitav kasutada soojustuseks 10-20 mm paksemat villakihti kui uue karkassi puhul.

Puitkarkass-seinast väljapoole paigaldatakse katkematu tuuletõkkekiht. Poorne kivivillast soojustusmaterjal ja selles kasutatav hingav difusioonkate ei takista ehitusniiskuse aurustumist konstruktsioonist. Hoone välispiirete tuule/õhupidavus tagatakse liitekohtade ja nurkade teipimisega (PAROC Cortex teip (XST 022) ning PAROC Cortex nurgateip (XST 021)) kohe pärast laudade paigaldamist.

Kui palkkonstruktsioon on piisavalt sirge ja tasane, võib lisasoojustuse teha ühe kihi PAROC Cortex pro või PAROC Cortex One tuuletõkkekihiga. Kuid isegi siis tuleb palkide vahed õhutihedaks muuta. Konstruktsiooni õhutiheduse saab tagada sobiva aurutõkkepaberiga, mis on paigaldatud palkseina välispinnale. Tuulekaitsetõkkekihi kinnitamine toimub kruvide ja seibide abil. Hoone välispiirete tuulepidavus tagatakse liitekohtade ja nurkade teipimisega (PAROC Cortex teip (XST 022) ning PAROC Cortex nurgateip (XST 021)) vahetult pärast plaatide paigaldamist. Naelutusvahetükkide, naelutusliistude ja fassaadikatte paigaldamine toimub allpool näidatud viisil.

Naelutusvahedetaili kasutatakse puit- ja laudvoodri jaoks, et hõlbustada ja kiirendada naelutusliistude paigaldamist. Vahetükki kasutatakse selleks, et vältida tuuletõkkekihi kokku surumist naelutuslati paigaldamisel. Vahetükk valitakse vastavalt tuuletõkkekihi paksusele. Naelutusvahetükk on saadaval tuuletõkkekihi paksustele 30, 50mm. Vahetükk surutakse läbi tuulekaitse isolatsiooni vastu karkassiposti ja kinnitatakse kruvi või naelaga (4-6 tk/m2). Naelutusliistud paigaldatakse vahetükkide ülaosale, naelutades või kruvides need karkassi külge. Vahetükid ja liistud tagavad vajaliku tuulutusvahe seinakonstruktsiooni ja välise voodri vahel. Puidust fassaadivoodri taha peab alati jääma tuulutusvahe.

Fassaadivooder kinnitatakse naelutusliistude külge. Vihma ja lume ligipääsu konstruktsioonikihtidele takistavad hoolikalt ehitatud ühenduskohad (nt akna-, ukse-, räästa- ja sokliühendused).

Näriliste sissepääsu hoonesse saab vältida, kui kinnitada tuulutuspilu alumisse otsa ning seina ja katuse vahelise tuulutuspilu ülemisse otsa tihedalt 5 mm metallvõrk.

 

Tuleohutus:

PAROCi tuuletõkkeplaati saab kasutada samaaegselt nii soojustusmaterjalina kui ka tuletõkkena (K2) põlevmaterjalidel nagu puit. Paroci kivivillast tuuletõkkeplaat kaitseb puitu söestumise eest 10, 30 või 60 minutit. Tulekaitseklassid on tähistatud märgistega K210, K230 ja K260. Allolevas tabelis on näidatud Paroci tuuletõkkeplaadi kaitse nimiväärtused. Objektid, mis vajavad tulekaitsekatet: vaata paigaldusjuhiseid PAROC Projekteerimisvalik

 

 Tuulekaitseplaadi paksuse klassifikatsioon

PAROC Cortex pro

50 mm

K230

PAROC Cortex One

80 mm

K230

 

Energiatõhusus:

Erineva paksusega soojustusplaadiga renoveeritud palkseinte soojusülekandeteguri U (W/m2K) väärtused: PAROC Ultra ja tuuletõkke plaadid PAROC Cortex/PAROC Tento t 30 mm

PAROC Ultra paksus, mm

150

200

100+150

150+150

Renoveeritud sein R = 1,538 m2K/W

0,167

0,142

0,123

0,108

Arvutusparameetrid (EN 6946 kohaselt):
Olemasolev palksein, paksus 200 mm, λds = 0,13 W/mK,
Õhku isoleeriv kiht Rq = 0,04 m2∙K/W
PAROC Ultra, λD = 0,035 W/mK,
PAROC Cortex, PAROC Tento t λD = 0,033 W/mK,
Sise- ja välispindade soojustakistused: Rsi + Rse = 0,26 m2K/W
Puitkarkass 50 mm lai, samm 600 mm.