Metallkarkassiga vaheseina soojustamine

  • 12,5mm – standardne kipsplaat ühe, kahe või kolme kihina
  • 42-150 mm metallist karkassipostid tsentrite vahega 600/ PAROC Ultra, PAROC Solid
  • 12,5 mm – standardne kipsplaat ühe, kahe või kolme kihina

Seinastruktuuri tüübid, helisummutuse väärtused ja tuletõkkeomadused on kirjas allpool tabelis


Partition-wall-metal-frame-3159160-transparent

Tooted siseseinte heliisolatsiooniks ja tulekindluse tekitamiseks

PAROC Ultra: sobib kõikidele vaheseina konstruktsioonidele

PAROC Ultra plus: nagu PAROC Ultra, aga lisaks sobib seinakonstruktsioonidele, kus kivivilla tihedus peab olema ≥ 35 kg/m3

PAROC Solid: loodud spetsiaalselt vaheseinte jaoks

 

Rohkem lahendusi: PAROC CAD jooniste valik

PAROC omab Eurofinsi metall- ja puitkarkassil siseseinte Euroopa tehnilist hinnangut 07/0071. ETA määratleb heli- ja tulekindluse väärtused.

Karkassi struktuur:

Metallkarkass valitakse vastavalt heliisolatsiooni ja tulekindluse nõuetele. Vaata väärtusi allolevast tabelist ning vali lahendus.

Kui heliisolatsiooninõuded suurenevad, võib vahesein koosneda kahest eraldiseisvast karkassist. See hoiab ära heli levimise karkassipostide ja -sidemete kaudu. Lisaks on heliisolatsiooni suurendamiseks võimalik luua karkass sik-sak meetodil, kus karkassipostid asetatakse üksteise suhtes nihkega.

Isolatsioonimaterjal

Isolatsioonimaterjal: Paroci kivivilla on metallkarkassi vahele lihtne paigaldada, sest tugev vill püsib karkassipostide vahel ilma kinnitusteta. Kivivillamatt peab täitma kogu karkassipostide vahelise ruumi, et tagada tulekindlus ja korralik mürasummutus. Metallkarkasside puhul, mille vertikaalsete postide tsentrite vahe on 600mm, tuleb kasutada PAROCi tooteid mõõdus 610x1220mm.

Seinaplaadid

Kipsplaatidest seina puhul on tüüpiline lahendus 12,5mm paksusega plaatide kasutamine kummalgi pool puidust karkassi. Lisaks võib seina tugevdamiseks kasutada teist tüüpi plaate, näiteks esimese kihina vineeri ning pealmise kihina kipsplaati.

 

Metallkarkass ja põhilised toimivusväärtused:

Heliisolatsioon / konstruktsioon Jõudlus
  PAROCi kivivillatooted Tulekindlus Mürasummutusindeks, dB
Rw Rw + C50-3150 R'w R'w + C50-3150
Ühekihiline kipsplaat
  PAROC Solid, PAROC Ultra 66-75 mm EI60 40 37    
Paroc Solid, PAROC Ultra 95-100 mm EI60 45 40 36 32
Kahekihiline kipsplaat mõlemal pool / üks karkass
  PAROC Solid, PAROC Ultra 95-100 mm EI 90 55 48 44 40
Kahekihiline kipssein / sik-sak kinnitusega karkass
  PAROC Solid, PAROC Ultra 95-100 mm EI90 58 51 48 44
Kahekihiline kipsplaat mõlemal pool / kaks karkassi
  PAROC Solid, PAROC Ultra 95-100 mm EI90 63 56 56 52
Kolmekihiline kipsplaat mõlemal pool / kaks karkassi
  PAROC Solid, PAROC Ultra 95-100 mm EI90 65 61 60 56

Kõikidele konstruktsioonidele on antud Euroopa tehniline hinnang (ETA) 07/0071

Kasutustingimused

  • Rw dB - õhumüra isolatsiooni kajastav indeks laboratooriumis: kasutatakse konkreetse konstruktsiooni, materjali või toote toimivuse täpsustamiseks. Indeksiga märgitakse ainult laboratoorselt tehtud mõõtmisi.
  • R‘w dB - õhumüra isolatsiooni kajastav indeks hoones: tähistab materjali heli vähendamise indeksit reaalses hoones, võttes arvesse külgnevat heliülekannet.
  • Kaalutud väärtuste arvutamise meetod on määratletud standardis BS EN ISO 717-1.
  • Arvutusteks kasutatakse heli vähendamise indeksi spektri kohandamise tingimusi C ja Ctr
  • EI – Mittekandvate vaheseinakonstruktsioonide terviklikkuse ja isolatsioonivõime aeg minutites