Renoveeritava seina soojustamine

Vanu fassaade võib renoveerida kaht moodi:

  1. Vana välimine vooder ja soojusmaterjalikiht demonteeritakse ning seinakonstruktsioonile paigaldatakse uus villakiht ja fassaadimaterjal.
  2. Uus fassaad paigaldatakse lisasoojustuskihiga vana ja hästi säilinud fassaadikonstruktsiooni peale.

Esimene renoveerimismeetod on tüüpilisem, sest fassaadi renoveerimine võetakse tavaliselt ette siis, kui vana fassaadi välimus ei kannata enam kriitikat.

Soojustusmaterjali lisamine mõjutab seinte paksust. Igasugune struktuurikonstruktsiooni paksuse suurenemine võib tähendada vajadust muuta katuse räästaid, soklit ning akende asukohta. Fassaadi renoveerimise ühendamine drenaažisüsteemi, katuse ja/või akende renoveerimisega hõlbustab nii uute konstruktsioonide projekteerimist kui ka paigaldust. Lisaks võib korraga ette võetud renoveerimine olla kokkuvõttes soodsam.

Täiendava soojustusmaterjali lahendused ventileeritavatele fassaadidele: