Õigusteave

Paroc.com-i veebisaidi kasutamist reguleerivad alltoodud tingimused. Kinnitate mis tahes viisil paroc.com-i veebisaiti kasutades, et olete tingimused läbi lugenud ja nõustute neid järgima. Paroc Group Oy jätab endale õiguse muuta tingimusi igal ajal ilma ette teatamata. Seega lugege kasutustingimused läbi iga kord, kui te seda veebisaiti kasutate. 

Nõustute Paroc Group Oyga, et veebisaidi kasutamisega seotud vaidluseid reguleerivad Soome seadused.

INTELLEKTUAALOMANDI ÕIGUSED

Kogu paroc.com-i veebisaidi sisu kaitstakse Paroc Group Oy või kolmandate isikute autoriõiguste, kabamärkide ning muude varaliste õiguste ja litsentsidega. Kõik õigused, mida ei anta siin sõnaselgelt üle, on kaitstud. Veebisaidi sisu või selle osa kopeerimine, avaldamine, levitamine, ülekandmine, muutmine, salvestamine või töötlemine on keelatud ilma Paroc Group Oy eelneva kirjaliku nõusolekuta. Te võite siiski saidil olevaid materjale kasutada, printida, edastada ja ajutiselt salvestada isiklikuks otstarbeks. Paroc Group Oy jätab endale täieliku omandiõiguse ja intellektuaalomandi õiguse mis tahes sisu üle, mida te sellelt veebisaidilt kopeerite, alla laadite või prindite. Elektroonilised lingid sellele veebisaidile, välja arvatud üldiselt lehele www.paroc.com, on keelatud ilma Paroc Group Oy eelneva kirjaliku nõusolekuta. Sellise soovi avaldus saatke aadressil paroc.communications@owenscorning.com.

LAHTIÜTLUS

Veebisait on mõeldud ainult üldiseks teavitamiseks. Veebisaiti kasutades teete seda omal soovil ja vastutate kohalike seaduste järgimise eest. Veebisaidil olevaid materjale ja linke pakutakse olemasoleval kujul ning need ei kujuta endast pakkumist ega juriidilist või muud professionaalset nõuannet. Paroc Group Oy ei anna veebisaidil toodud teabe kohta mingeid sõnaselgeid ega kaudseid kinnitusi, sealhulgas veebisaidi või selle sisu kättesaadavuse, täpsuse, ajakohasuse või täielikkuse kohta. Paroc Group Oy ei vastuta mis tahes otsese või kaudse kahju eest, mis tuleneb veebisaidi või selle sisu kasutamisest. Kui kohaldatavas jurisdiktsioonis ei ole lubatud piirata eelnimetatud vastutust, on Paroc Group Oy vastutus piiratud kohaldatavates seadustes lubatud ulatuses. See piirang kehtib ka selliste kolmandate isikute veebisaitide ja nende sisu suhtes, millel on paroc.com-i veebisaidi lingid või mille lingid on paroc.com-i veebisaidil. Seetõttu lugege enne iga sellise veebisaidi kasutamist selle kasutustingimusi. 

KAUBAMÄRGID

Paroc on Paroc Group Oy registreeritud kaubamärk. Tootenimed on Paroc Groupi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Muud siin mainitud toote- ja ettevõttenimed võivad olla nende omanike kaubamärgid või -nimed. Kui te kasutate seda saiti, ei anta teile kaudselt, varasemale käitumisele viidates ega muul viisil litsentsi ega õigust kasutada veebisaidil esinevaid kaubamärke ilma Paroc Groupi või nende kolmandast isikust omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta.

PRIVAATSUSAVALDUS

Paroc ja selle tütarettevõtjad (edaspidi ühiselt Paroc või Owens Corning) on võtnud endale kohustuse austada teie privaatsust ja kaitsta kõiki isikuandmeid või teavet, mida te meile selle veebisaidi kaudu edastate. Lisateavet selle kohta, milliseid isikuandmeid või teavet me võime koguda ja kuidas me teie andmeid kasutame, sealhulgas olukordade kohta, kus me võime neid avaldada või edastada kolmandatele isikutele, leiate meie privaatsuspõhimõtetest. Meie privaatsuspõhimõtetes käsitletakse ka õigusi, mis teil võivad olla teie isikuandmete või teabega seotult, sealhulgas näiteks ELi või Ühendkuningriigi elanike õigusi, ning seda, kuidas te saate neid õigusi kasutada.

KÜPSISED

Küpsiste üldist kasutamist kirjeldatakse täpsemalt meie privaatsuspõhimõtetes. Paroc kasutab veebisaidil küpsiseid, et külastajad saaksid kasutada saidi funktsioone ja koguda ise teavet veebisaidi külastamise kohta. Kirjeldame allpool, kuidas me kasutame kolmandate isikute küpsiseid.

PAROC JA KOLMANDATE ISIKUTE KÜPSISED

Paroc kasutab kolmandate isikute küpsiseid. Kolmandate isikute loetelu koos iga küpsise eesmärgiga leiate siit

KUIDAS SAAN KÜPSISEID, SEALHULGAS KOLMANDATE ISIKUTE OMASID EEMALDADA?

Saate valida, kas küpsistega nõustuda või mitte. Veebilehitseja sätetest on võimalik küpsiste kasutamine keelata. See võib aga põhjustada tõrkeid teenuse funktsioonide toimimises. Küpsiste blokeerimise meetod oleneb kasutatavast veebilehitsejast. Vaadake juhtnööre abimenüüst või veebilehitseja asjakohasest jaotisest. Samuti saate hallata küpsiste, sealhulgas kolmandate isikute küpsiste kasutamist meie veebisaidil oleva lingi „Manage cookie settings“ (Küpsiste sätete haldamine) kaudu.

VEEBIVORMID

Kui täidate sellel veebisaidil veebivormi, salvestatakse teie andmed meie kliendihaldussüsteemi ja osa teie andmetest selle veebisaidi varasema lehitsemise kohta võib olla kättesaadav meie töötajatele teie huvide väljaselgitamiseks, et saaksime teiega tõhusamalt suhelda ja oma veebisaiti paremaks muuta. Kui aga kasutate privaatset veebilehitsemist, saate edastada meile oma andmed, tegemata oma varasemat lehitsemistegevust meile kättesaadavaks. Kui te ei soovi, et saaksime teie isikuandmed, siis ärge täitke sellel veebisaidil ühtegi vormi.

UUDISKIRI

Kui otsustate tellida meie uudiskirja või mistahes teisi turunduspostitusi, võimaldab sellises kirjas saadetud lingil klõpsamine teid meie veebisaidil isiklikult tuvastada ning teie varasem lehitsemisajalugu meie saidil võib muutuda meie töötajatele kättesaadavaks, et selgitada välja teie huvid ja pakkuda teile tõhusamat teenust ning täiustada veebisaiti. Kui te niisugust jälgimist ei soovi, võite meie uudiskirjadest loobuda või kasutada privaatset veebilehitsemist.
Kui kasutate Paroci uudiskirja allikana, mainige kindlasti Paroc Group Oyd. Uudiskirjas toodud teave on üldine ja seda ei saa kohelda nõuande ega soovitusena. See tähendab, et me ei vastuta kahju eest, mis võib tekkida uudiskirjaga seotud vigadest või puudustest. Uudiskirja ei tohi taasluua ilma avaldaja loata.

MUUDATUSED

Võime aeg-ajalt siinset õigusteavet muuta. Jätame endale õiguse teha selliseid muudatusi ilma teid varem teavitamata. Uue versiooni avaldame sellel veebisaidil. Kui kasutate pärast muudatuste avaldamist meie veebisaiti edasi, eeldatakse, et olete muudatustega nõustunud.

Autoriõigus © Paroc Group Oy. Kõik õigused on kaitstud.