Renoveeritavate hoonete soojustamine

Renoveerimisel on hoone välispiirete energiatõhususe tõstmine tihtipeale parem lahendus kui ainult miinimumnõuetele vastav remont, kuna hästi soojustatud välispiire sobib paremini erinevatesse hoonetesse võrreldes vähem soojustatud seinaga.

Hoone välispiirete parandamine eeldab alati kvalifitseeritud projekteerijate kasutamist, kuna materjalide omadused võivad aastatega muutuda. Uute konstruktsioonikihtide projekteerimisel tuleb arvestada vanade konstruktsioonide all olevate konstruktsioonikihtide ning nende ehitusfüüsiliste ja tuletehniliste omadustega. Renoveerimisel on väga oluline silmas pidada arendaja, peaprojekteerija, eriprojekteerijate, projektijuhi ja töövõtja vastutust.

Soojustuse parandamisel hoone välispiirete renoveerimisel on mitmeid eeliseid:

  • Pidev soe välispiire suurendab mugavust - külmi pindu pole vaja soojendada
  • Mugavustsoon saabub madalama sisetemperatuuri korral kiiremini kui varem
  • Mugavustunne isegi siis, kui kütmisel tekib tõrkeid
  • Vähendab sisemistele hooneosadele kondensaadi tekke riski ning suurendab niiskuskindlust
  • Energiavajadus ja küttearved on väiksemad
  • Struktuurne energiatõhusus annab hea aluse muudele energiasäästumeetmetele.

Lisaks on renoveeritud fassaad esteetiliselt ilus ja energiatõhus


Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.

Vaata lähemalt: Miks kivivill