Kaldkatuse soojustamine

 • Katusekatte materjal
 • Katusefermid ja konstruktsioon sõltuvalt katusekatte valikust
 • Tuulutus, katuse alusmembraan
 • Katusesarikate vaheline tühimik täidetud PAROC Ultra või PAROC Ultra plus
 • PAROC aurutõke, PAROC aurutõkke tihenduslint ühenduskohtade tihendamiseks
 • 50mm cc 600 horisontaalne roov täidetud PAROC Ultra või PAROC Ultra plus soojustusplaadiga
 • Kipsplaat, ruumi siseviimistlus
Warm roof diffusion foil traditional beamsLowres350x350

Soojusisolatsiooni tooted:

PAROC Ultra mitme otstarbeline elastne soojustusplaat (lambda 0,035 W/mK) sobib kõikidele välisseinte konstruktsioonidele.

PAROC Ultra plus mitme otstarbeline elastne soojustusplaat (lambda 0,034 W/mK) tõhusam soojusisolatsioon ja madalam õhu läbilaskvus, sobib kõikidele välisseinte konstruktsioonidele.

Kaldkatuse konstruktsioon on tavaliselt puidust ja valida saab erinevaid lahendusi. Puitkonstruktsioonide mõõtmete arvutused viiakse läbi vastavalt Eurocode'ile 5.

Puitkarkasskatuse ehituse planeerimisel on vaja arvestada mitmete erinevate asjaoludega, mis mõjutavad katuse tuleohutust, soojusisolatsiooni ja niiskusomadusi:

 

Konstruktiivsed kihid sarikate struktuuri kohal:

 • Sarikakonstruktsiooni välispinnale paigaldatakse tihe katusekaitse. Aluskate kaitseb nii sarikaid kui ka soojusisolatsioonikihti võimaliku liigniiskuse eest. Veelekked võivad tekkida lekkiva katusekattematerjali (plaatide) ja katusekattematerjali alumisele küljele kondenseerunud vee tõttu. Viimasel juhul võib kasutada nn hingavat katusekatet, millel on avatud struktuur veeauru difusiooniks.
 • Piisava ventilatsiooni tagamiseks paigaldatakse aluskattele distantsliistud vastavalt valitud katusetüübile.
 • Tuulutusvahe suurus sõltub katuse kaldest ja sarika pikkusest, kuid soovitatav on see ehitada vähemalt 50mm.
 • Alumisel karniisil või katuseserval peavad olema piisavad ventilatsiooniavad, et tagada õhu sisse võtt ventileeritavasse õhuvahesse. Õhu väljalaskeavad peavad asetsema nii kõrge kui võimalik, et tekiks efektiivne loomulik õhuvahetus. Kui ventilatsiooni õhuvahe pikkus (nt serva sisselaskeavast katuseharjani) on üle 10 m või kui ventilatsiooniteel on kõverusi või takistusi, tuleb õhuvool tagada ümbersuunamise või ventilatsiooniavade kaudu. Katusel ei tohiks olla ventileerimata alasid.
 • Hoone kaitse ilmastiku eest tagab hea, sobiv ja ohutu katusematerjal.

 

Kandev konstruktsioon ja soojusisolatsioon:

 • Katusesarikad on dimensioneeritud vastavalt koormustele ja energiatõhususe vajadustele. Paroc kivivilla on lihtne paigaldada talade vahele, kuna elastne ja piisavalt jäik kivivill jääb sarikate vahele ilma täiendavate kinnitusdetailide ja pingutamiseta.
 • Sarikate külgedele on hea paigaldada liistud, mille vastu surutakse tuuletõkkeplaat, kui selleks on vajadus. Tuuletõkkeplaat kaitseb elastset soojusisolatsiooni soovimatu täiendava õhuvoolu eest.
 • Peale tuuletõkkeplaadi paigaldamist täidetakse kogu sarikate vaheline ruum pehme PAROC elastse soojusisolatsiooniga.

 

Ehituslikud kihid sarika ruumipoolsel küljel:

 • Tihe ja pidev õhu/auru isolatsioonikiht on puitkonstruktsiooni niiskuskindluse tagamiseks hädavajalik, kuna see takistab niiske siseõhu tungimist sügavamale konstruktsiooni. Väljakutse on tagada aurutõkkekihi järjepidevus konstruktsioonis, eriti eri konstruktsioonide liitekohtades ja aurutõke katkendkohtades - kõik vuugid ja väljalõiked tuleb hoolikalt tihendada.
 • Aurutõkkele on soovitatav paigaldada täiendav sarikas, mis toimib aurutõkke kaitsekihina, juhtmestiku paigaldusruumina ja konstruktsiooni soojusisolatsioonina, kaitseb kandvat sarikakonstruktsiooni tulekahju eest, tugevdab konstruktsiooni ja parandab samal ajal kogu konstruktsiooni heliisolatsiooni.

 

Soojusülekandeteguri U (W/m2*K) väärtused erineva paksusega puidust sarikatega ja PAROC Ultra soojusisolatsioonitäidisega kaldkatuse puhul:

 PAROC Ultra paksus, mm  50+200  50+225  50+250  50+275  50+300
 U väärtus (W/m2*K)  0,154 0,142 0,13 0,12 0,11

 

Arvutusparameetrid (vastavalt standardile EN 6946):
Aurutõkkekiht R = 0,001 m2K/W
Kipsplaat λds = 0,25 W/mK,
PAROC Ultra λD = 0,035 W/mK,
Difusioonkile R = 0,002 m2K/W
Puidust sarikad sammuga cc 600 mm λds = 0,13 W/mK
Sise- ja välispindade soojustakistus: Rsi + Rse = 0,26 m2K/W
Kui sarikate konstruktsioon koosneb kahekordsetest T komposiitsarikatest, tehakse arvutused THERM programmi abil.