Vaheseinte soojustamine

Vaheseinad tuleb projekteerida nii, et nad vastavad kindlatele heli- ja tulekindluse parameetritele. Vaheseinte ainus ülesanne ei ole siseruume mitmeks jagada, vaid ka heli summutada ning tule korral tõkestada tule levikut.

Helikindluse (mürasummutusindeksi väärtus Rw või mürataseme erinevuse väärtus D nTW detsibellides) ja tulekindluse nõuded (tulekindlusklass) vaheseintele on sätestatud ehitusmäärustega.

Paroci kivivillaga vaheseinad on nii tulepüsivusomadustelt kui ka heliisolatsiooni poolest esmaklassilised. Paroci kivivilla poorne õhku läbilaskev kiudstruktuur teeb sellest siseseintes kasutamise puhul suurepärase helisummutaja. Vaheseintes kasutatavad Paroci tooted kuuluvad tuletundlikkuse klassi A1 ja säilitavad ka põlengu ajal oma tulekaitseomadused.

Paroc pakub vaheseintele mõeldud isolatsioonilahendusi metallist ja puidust karkassidele ning ühe- või kahekihiliste kipsseinte jaoks. Paroci tootevalikus on mitut tüüpi madala tihedusega kivivillaplaadid, mis vastavad erinevatele heliisolatsiooni- ja tulepüsivusnõuetele. Meie vaheseinasüsteemid on Euroopa tehnilise hinnangu (ETA) garantiiga.


Tule korral takistavad kipsplaadid kuumade põlemisgaaside tungimist läbi vaheseinastruktuuride. Tavaline kipsplaat peab tule korral vastu 10-15 minutit, pärast mida ta puruneb. Tule korral kaitseb vaheseina karkassi ka kivivill ehk kipsplaadi purunemise korral jääb seinastruktuuri tihedus sarnaseks. Siseseina tulekindlust saab tõsta mitmekihilise kipsseina või spetsiaalse tuletõkke kipsplaadi kasutamisega.

Kipsplaadid lisavad siseseinale massi, mis aitab kaasa parema heliisolatsiooni tekkele. Efektiivsemaks mürasummutuseks on ühe paksu kipsplaadi asemel parem kasutada mitut õhukest kipsplaati kihiti üksteise peal.

Et saavutada siseseintes soovitud heli- ja tulekindlus, on oluline hoolega isoleerida kõik konstruktsioonide vahelised ühendused, pistikupesad, kaablite ühenduskohad ja erinevad läbiviigud.

Renoveerimise korral tuleb kasutada samu põhimõtteid nagu uue maja ehitamisel. Hoolimata vana vaheseina konstruktsioonist on võimalik selle tulekindlust ja mürasummutavaid omadusi suurendada lisakarkassi ning mittesüttiva ja heli neelava kivivilla paigaldamisega.