Keldrilae soojustamine

Soojade hoonete all asuvate keldrite, garaažide ja muude külmade ruumide isoleerimisega saate hõlpsalt parandada kogu hoone energiatõhusust. Lae soojustuse paigaldamine on lihtne ja seda saab teha praktiliselt igal ajal, ka pärast hoone kasutuselevõttu. Samal ajal vähenevad energiakulud, tõuseb ülemise korruse temperatuur, paraneb tuleohutus korruste vahel ning väheneb keldriruumide müratase.

PAROC CGL 20 on kivivillast lamell, mis liimitakse liimmördiga otse lakke. PAROC CGL 20 on saadaval erinevates variantides, näiteks kaldu lõigatud servadega ja ühel küljel kruntvärvi kattega (PAROC CGL 20cy). Lamelli nähtava poole pealispind on silikaadipõhine, mis lühendab pinna viimistlemisele kuluvat aega.

Tulekaitse

  • PAROC CGL 20cy on tõhus passiivne tulekaitselahendus betoonkonstruktsioonidele. REI 240 tuleklassi on võimalik saavutada ka 50 mm paksuste PAROC CGL 20cy lamellidega. Täpsemat teavet rakendusvõimaluste, piirangute ja paigaldusjuhiste kohta leiate betooni tulekaitsejuhendist.

Heliisolatsioon

PAROC CGL 20cy lamellid on heli neelavad ja neid saab kasutada müra vähendamiseks nt. keldriparklates:

  • 50 mm paksuse PAROC CGL 20cy heli neeldumistegur on αw=0,75 (väärtust saab rakendada paksustele 51-249 mm).
  • 250 mm paksuse PAROC CGL 20cy või 250-400 mm paksuse PAROC CGL 20 heli neeldumistegur on αw=0,95

Kandev betoonkonstruktsioon:

  • põrandakate, liimikiht
  • armeertiud tasanduskiht, niiskustõkkega
  • PAROC SSB 1 50mm
  • kandev betoonkonstruktsioon, õõnespaneel d=220mm
  • PAROC CGL 20cy (faasitud servad, kate) ja liimikoht
  • värvimine (pinnaviimistlus)

Cellar-Ceilings-CGL20cy

Piirdetarnindi soojusjuhtivuse U (W/m2K) väärtused erinevate PAROC CGL 20cy isolatsiooni paksustel korral, PAROC SSB 1 50mm + PAROC CGL 20cy

 PAROC CGL 20 cy, paksus, mm  100  150  200  250
 U (W/m2.K) 0.209   0.163  0.133  0.113

  

Arvutusparameetrid (arvutus vastavalt EN ISO 6946 standardile):
Põrandakate λds = 0.14 W/mK,
Põrandakatteliim λds = 1 W/mK,
Armeeritud tasanduskiht λds = 2 W/mK
PAROC SSB 1 λD = 0.035 W/mK,
Raudbetoon õõnespaneel 220 mm, λds = 1.3 W/mK,
Soojusisolatsiooni liim λds = 0.5 W/mK,
PAROC CGL 20cy λD = 0.037 W/mK,
Sise- ja välispindade soojustakistus: Rsi + Rse = 0.21 m2K/W