Ventileeritav fassaad kivimüüril/betoonil

Vana konstruktsioon:

 • Heas korras vana müüritis või kergest betoonist plokkidest sein ilma soojustuseta

Uus väline konstruktsioon:

 • Tasandusmört (vajadusel) konstruktsiooni õhutiheduse tagamiseks
 • Metallist fassaadisüsteem (nt seinaklambrid + T-profiil)
 • Soojustusmaterjal:
  -ühekihiline soojustuslahendus: PAROC WAS 35(t) PAROC Tento t või PAROC Cortex One 
  -kahe- või kolmekihiline soojustuslahendus: 
  PAROC Ultra/Paroc Ultra plus + PAROC Cortex või PAROC Tento t tuuletõkkevill.
  PAROC Cortex – vuukide/ühenduste tihendamine teibiga PAROC Cortex teip (XST 022) ning PAROC Cortex nurgateip (XST 021). 
 • Tuulutusvahe vastavalt fassaadisüsteemile
 • Fassaadi viimistlussüsteem

Tähelepanu! Fassaadi renoveerimine ei tohi kahjustada konstruktsiooni tuleohutust ega heliisolatsiooni võimet.


Metal-frame-teaser-3

Ühekihiline soojustuslahendust:

PAROC WAS 35t: 50-200mm seinaplaat, soojusjuhtivuse koefitsient λD =0.033 W/mK
PAROC Cortex One: 100-220mm kattega, teibitav tuuletõkke ja seinaplaat, soojusjuhtivuse koefitsient λD =0.033 W/mK

Pehmed soojustusmaterjalid kahe- ja kolmekihiliste soojustuslahenduste jaoks:

PAROC Ultra: sobib kõikidele tavalistele seinakonstruktsioonidele, soojusjuhtivuse koefitsient λD= 0,035 W/mK
PAROC Ultra plus: sobib kõikidele tavalistele seinakonstruktsioonidele, soojusjuhtivuse koefitsient λD =0,034 W/mK

Tuuletõkkeplaadid:

PAROC Cortex/Cortex b: 30 mm paksune teibitav tuuletõkkeplaat, (b= must), soojusjuhtivuse koefitsient λD =0,033 W/mK
PAROC Cortex pro: 50 mm paksune teibitav tuuletõkkeplaat, soojusjuhtivuse koefitsient λD =0,032 W/mK
PAROC Tento t: 30 ja 50mm paksune villaplaat, soojusjuhtivuse koefitsient λD =0,033 W/mK

Plokkidest ehitatud seinte õhutihedus sõltub tavaliselt seina sisepinna tasandamisest. Kui plokkseina konstruktsioon ei ole õhutihe, tuleb konstruktsioon enne uute konstruktsioonikihtide paigaldamist väljastpoolt tasandada.

Olemasolev seinakonstruktsioon:

 • Fassaadi renoveerimise kõige olulisem samm on hoone seisukorra analüüs. Ainult usaldusväärsed andmed hetkeolude kohta võimaldavad projekteerijal planeerida uue fassaadi ehitust ja tagada remonditööde eelarve täpsuse.
 • Kui vana seinakonstruktsioon on heas seisukorras, võib uued konstruktsioonikihid paigaldada vana konstruktsiooni peale.
 • Vajadusel tihendatakse plokkseina konstruktsioon õhutihedalt, tasandades vana välispinda. Õhulekke vältimine on konstruktsiooni hea energiatõhususe jaoks hädavajalik.

Fassaadisüsteem (vastavalt tootja juhistele):

 

 • Fassaadi renoveerimisel tuleb alati kontrollida vana kinnitusaluse seisukorda kümnete kinnitusdetailide väljatõmbekatsetega, et välja selgitada uue fassaadisüsteemi paigaldamiseks õige mehaanilise kinnituse tüüp ja vana konstruktsiooni kandevõime.
 • Metallist fassaadisüsteemide kandekonstruktsioon on tavaliselt valmistatud alumiiniumist ja/või roostevabast terasest. Süsteemi seinaklambrites kasutatav metalli tüüp mõjutab oluliselt seina U-väärtust ja vajaliku soojustuskihi paksust. Põhjus on soojusisolatsioonikihti läbivate seinakonsoolide (külmasildade) suur hulk ja metalli kõrge soojusjuhtivus. Roostevabast terasest valmistatud konstruktsioonil on kasutatavatest metallitüüpidest madalaim soojusjuhtivus. Turul on olemas ka selliseid fassaadisüsteeme, kus konsoolide soojusjuhtivust on vähendatud külmasilla katkestamise (nt Hilti) või kronsteini suuruse optimeerimise (nt Sto Ventro X) abil.
  Süsteemitootja projekteerib kinnituste arvu ja kinnitusdetailide suuruse seina iga ruutmeetri kohta vastavalt objekti nõuetele. Tavaliselt on seinaklambrite arv umbes. 2–4 tk/m². Klambrite suurus ja/või arv sõltub fassaadikatte kaalust ja soojustuskihi paksusest. Kui ehitusfaasis muudetakse kinnituste tüüpi ühest süsteemist teise, tuleb kontrollida konsoolide külmasilla efekti muutumist, et konstruktsiooni U-väärtus jääks nõuetele vastavaks.

Soojustamine:

Ühekihiline soojustuslahendus

 • Ühekihilise soojustuslahenduse puhul on kogu soojusisolatsiooni- ja tuulekaitsekiht tekitatud ühe paksu PAROC WAS 35(t) või PAROC Cortex One soojustusplaadiga. Soojustusplaadid paigaldatakse tihedalt vastu aluspinda ning kinnitatakse vastavalt konstruktsiooni projekteerija juhistele isoleerivate kinnitusdetailidega.

Kahe- ja kolmekihiline soojustuslahendus

 • Tegelik pehme soojustuskiht PAROC Ultra paigaldatakse tavaliselt kas seinakonsoolide vahele või läbi soojustusplaadi lükatud kronsteini abiga vana kandekonstruktsiooni külge. Soojustusplaadid tuleb alati paigaldada tihedalt üksteise ja kandva aluskonstruktsiooni vastu.
 • Pehme soojusisolatsioonikihi peale paigaldatakse õhuke tuuletõkkeplaat, nt PAROC Tento (t). Kattuvad kihid paigaldatakse kattuvate ühenduskohtadega. Soojustuskihid kinnitatakse aluskonstruktsiooni külge isolatsioonikinnitustega.
 • PAROC Cortex (b) tuuletõkkeplaatide ja konstruktsioonivuukide vahelised ühendused teibitakse PAROCi vuugiteipidega (PAROC Cortex teip (XST 022) ning PAROC Cortex nurgateip (XST 021)), et tagada konstruktsiooni täielik õhutihedus võimalikult kiiresti pärast tuuletõkkeisolatsiooni paigaldamist. Tähelepanu! Tuuletõkkekihi ilmastikukindluse ja katte püsivuse tagamiseks tuleks kõik ühenduskohad alati kinni teipida.

Fassaadi väliskiht:

 • Fassaadikatte paigaldusaluseks on seinakonsoolidele monteeritud metallprofiilid. Fassaadikatte paigaldamine toimub esimesel võimalusel pärast soojustuse paigaldamist, et tagada sisemiste konstruktsioonikihtide ilmastikukaitse. Metallkonstruktsiooniga fassaadisüsteemid pakuvad laialdasi võimalusi erinevate vooderduste tegemiseks. Populaarsemad välisfassaadid on tuulutatavad- ja krohvitud fassaadid, tellisplaadid ja erinevad ehituspaneelid ning nende kombinatsioonid.
 • Täiendava soojustuskihi korral võib tekkida vajadus akende asendit fassaadil väljapoole nihutada või aknad täielikult välja vahetada. Tasub meeles pidada, et seinakonstruktsiooni paksuse suurendamine mõjutab ka erinevate konstruktsiooniühenduste liideseid. Mõnel juhul võib see kaasa tuua vajaduse muuta näiteks katuse räästakonstruktsioone.

Energiatõhusus:

Seinaklambrites kasutatavatel metallitüüpidel on väga erinevad soojusjuhtivuse lambda väärtused. Allolev tabel näitab kõige tüüpilisemate kinnitusdetailides kasutatavate metallide soojusjuhtivust. Mida kõrgem on metalli soojusjuhtivus, seda suurem on kinnitusvahendi külmasilla efekt.

Metall

Soojusjuhtivus (λ), W/mK

Alumiinium

220

Teras

50

Roostevaba teras

17

 

Ventileeritavate fassaadisüsteemide tehnilistes juhendis määratakse, milliseid kinniteid kasutatakse, nende mõõtmed ja paigutus. Sellest lähtuvalt on ühe või teise energiatõhususe klassi saavutamiseks vajalik isolatsiooni paksus toodud tabelites pärast soojuskadude mõju arvestamist.

Renoveeritud seinte soojusülekandeteguri U (W/m2K) väärtused, erineva paksusega PAROC Ultraga soojustamisel roostevabast terasest kronsteinidega konstruktsioonis ja katmisel tuuletõkkega PAROC Cortex/PAROC Tento t 30 mm:

PAROC Ultra paksus, mm

150

170

200

100+150

150+150

200+150

Renoveeritav sein R = 0,618 m2K/W

0,193

0,177

0,158

0,133

0,115

0,102

Renoveeritav sein R = 0,543 m2K/W

0,196

0,180

0,159

0,135

0,116

0,103

 

Renoveeritud seinte soojusülekandeteguri U (W/m2K) väärtused, erineva soojustuskihi paksusega roostevabast terasest konsoolidega konstruktsiooni ühekihilisel soojustamisel PAROC Tento t-ga:

PAROC Tento t paksus

150

180

200

100+150

150+150

200+150

Renoveeritav sein R = 0,618 m2K/W

0,216

0,186

0,171

0,141

0,121

0,105

Renoveeritav sein R = 0,543 m2K/W

0,220

0,1890

0,173

0,143

0,122

0,106

Arvutusparameetrid (EN 6946 kohaselt):
Renoveeritakse sein U= 1,27 W/(m2∙K). Vastab seina paksusele 380 mm, λds = 0,615 W/mK, (R=0,618 m2K/W)
Perforeeritud keraamilisest tellistest müüriseina renoveerimine 380 mm, λds = 0,7 W/mK, (R=0,543 m2K/W)
PAROC Ultra λD = 0,035 W/mK,
PAROC Cortex, PAROC Tento t λD = 0,033 W/mK,
Sise- ja välispindade soojustakistused: Rsi + Rse = 0,26 m2K/W
Konstruktsioon viimistluse kinnitamiseks: süsteemi kinnituselemendid roostevaba terasest, seina paksus 2,0 mm, kõrgus 70 mm või 140 mm. Seinakinnitusala 70×70 mm või 70×140 mm. Tihend paksusega 5 mm, pindalaga 70×70 mm või 70×140 mm. Roostevabast terasest süsteemi elementide telgede vaheline kaugus on horisontaaltasandil 600 mm ja vertikaaltasandil 700 mm. Kinnituselementide kogus vaheseinapinna 1 m2 kohta: n = 2,38 tk/m2. Fassaadiviimistluse fikseerimiseks on ühendatud 50×100 mm T-kujuline alumiiniumelement. Kinnituselement kinnitatakse kandva seina külge 80 mm süvistatud terastellistest läbimõõduga 8 mm. 70 mm kõrguse elemendi seinale kinnitamiseks on arvutustes aktsepteeritud 1 telliskivi, 140 mm kõrguse elemendi puhul - 2 tellist.