OWENS CORNINGI PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

OWENS CORNINGI PRIVAATSUSPÕHIMÕTTED

Jõustumiskuupäev: 31.05.2023

OLEME PÜHENDUNUD PRIVAATSUSE KAITSMISELE

Owens Corning ja meie sidusettevõtjad (edaspidi Owens Corning, meie) on materjaliinnovatsiooni kaudu kestliku tuleviku nimel töötades pühendunud teie privaatsuse kaitsmisele. Nendes privaatsuspõhimõtetes kirjeldatakse, kuidas me kogume, kasutame ja avaldame teiega seotud teavet. Seda kohaldatakse nii veebis kui ka veebiväliselt kogutud teabe suhtes. Mõne jurisdiktsiooni elanike jaoks on privaatsuspõhimõtteid täiendatud järgmiste privaatsusteadetega:

PRIVAATSUSPÕHIMÕTETE UUENDAMINE

Neid privaatsuspõhimõtteid, sealhulgas täiendavaid teateid, võidakse igal ajal muuta ning me teavitame teid kõikidest sellistest muudatustest, avaldades ajakohastatud versiooni meie veebisaidi sellel lehel. Kui te jätkate veebisaidi kasutamist pärast muudatuste avaldamist, nõustute muudatustega.

MILLISEID ANDMEID ME KOGU

Isikuandmed on andmed või teave, mille abil saab teid tuvastada kui füüsilist isikut või mis on seotud tuvastatava füüsilise isikuga. Oma isikuandmeid saate meile edastada mitmes olukorras. Selliste isikuandmete hulka kuulvad tihti järgmised:

 • isiklikud kontaktandmed, nagu nimi, aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • ettevõtte kontaktandmed, nagu ettevõtte aadress, telefoninumber ja e-posti aadress;
 • teave, mis on vajalik teile toodete või lahenduste pakkumiseks;
 • teie kommentaarid ja arvamused, kui võtate meiega otse ühendust e-posti, telefoni või posti teel.

Muud andmed on mitteisiklikud andmed või teave, mille abil ei saa tuvastada teie konkreetset isikut või mis ei ole otse seotud tuvastatava isikuga. Võime koguda ja kasutada muid andmeid, mis võivad hõlmata:

 • veebilehitseja ja seadme teavet, sealhulgas IP-aadressi;
 • rakenduse kasutamise andmeid;
 • küpsiste, pikselsiltide ja muu tehnoloogia kaudu kogutud teavet;
 • demograafilist ja muud teie esitatud teavet, mille abil ei saa tuvastada teie konkreetset isikut;
 • teavet, mis on koondatud selliselt, et nende abil ei saa tuvastada teie konkreetset isikut.

Kui me peame kohaldatava õiguse järgi käsitlema muid andmeid isikuandmetena, siis kogume, kasutame ja avalikustame neid eesmärkidel, milleks me kogume, kasutame ja avalikustame ka isikuandmeid, nagu on üksikasjalikult kirjeldatud nendes privaatsuspõhimõtetes.

KUIDAS ME ISIKUANDMEID KOGUME JA KASUTAME?

VEEBIS: meie ja meie kolmandatest isikutest äripartnerid ja/või ärinõustajad ja teenusepakkujad (edaspidi ühiselt teenusepakkujad) võivad koguda VEEBIS isikuandmeid toodete ja lahendustega seotult mitut moodi, sealhulgas järgmistel viisidel:

 • meie veebisaitidel;
 • tarkvararakendustes, mille oleme teinud kasutamiseks kättesaadavaks arvutites ja mobiilseadmetes või nende kaudu;
 • meie sotsiaalmeedialehtedel;
 • HTML-vormingus e-kirjades, mida me teile saadame ja milles on nende privaatsuspõhimõtete lingid;
 • meie klientidele ja kolmandatele isikutele kättesaadavaks tehtud välisvõrgusaitidel;
 • teenuste kaudu, mida pakume oma äriklientidele ja juriidilistele isikutele;
 • meie uudiskirjade saamiseks, seminaridele, veebiseminaridele ja üritustele registreerimise kaudu;
 • meie pakutavates vidinates, mida teised isikud paigutavad muudesse veebiteenustesse, näiteks töövõtjad oma teenuste veebisaidile..

VEEBIVÄLISELT: me võime koguda isikuandmeid oma äritegevusega seotult mitmel viisil ka VEEBIVÄLISELT, sealhulgas siis, kui te:

 • olete toodete ostmiseks või lahenduste kasutamiseks sõlminud lepingu;
 • annate meie toodete või lahendustega seotult meile teavet;
 • suhtlete meiega mõnel üritusel.

MUUDEST ALLIKATEST: me võime koguda isikuandmeid muudest allikatest, sealhulgas:

 • avalikult kättesaadavatest andmebaasidest;
 • ühistelt turunduspartneritelt ja ürituste sponsoritelt, kui nad avalikustavad meile teavet;
 • muudelt ettevõtetelt, juriidilistelt isikutelt või frantsiisivõtjatelt, kellele me pakume tooteid ja lahendusi;
 • soovitajatelt;
 • sotsiaalmeediaplatvormidelt.

Me kogume ja kasutame isikuandmeid oma õigustatud ärieesmärkidel, teiega sõlmitud lepingute haldamiseks ja/või juriidiliste kohustuste täitmiseks. Me säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik nende kogumise eesmärgi täitmiseks, kooskõlas kehtivate säilitamisreeglitega. Kui otsustate meiega isikuandmeid jagada, võime neid säilitada ja kasutada, et pakkuda teile tooteid, lahendusi, isikupärast kasutuskogemust ja/või teha turundusuuringuid ning turundada ja reklaamida oma tooteid ja lahendusi. See võib hõlmata andmete avaldamist meie sidusettevõtjatele või teenusepakkujatele, et nad saaksid võtta teiega ühendust otseturunduse eesmärgil, sealhulgas allahindluste või muude lahenduste pakkumiseks. Kui me kavatseme tulevikus teie isikuandmeid töödelda muul eesmärgil kui sellel, milleks need koguti, teavitame teid sellest eesmärgist ja muudest asjakohastest üksikasjadest kohaldatavate seaduste järgi.
Kui jagate meile või meiega seotud kolmandatele isikutele meie toodete ja lahenduste kasutamise käigus teiste inimeste isikuandmeid, kinnitate, et teil on selleks volitus, ja lubate meil kasutada andmeid kooskõlas siinsete privaatsuspõhimõtetega.

KUIDAS ME MUID ANDMEID KOGUME JA KASUTAME?

Kui te kasutate meie veebisaite ja lahendusi, kogume teie kohta ka muid andmeid. Selliste andmete hulka kuuluvad näiteks veebisaidi kasutamise pikkus ja aeg, lehed, mida te meie saidil vaatasite, teie kasutatava veebilehitseja tüüp ja sait, mida külastasite vahetult enne meie veebisaidile tulekut. Me kasutame neid andmeid selleks, et arendada ideid meie saidi täiustamiseks, mõõta saiti kasutatavate inimeste aktiivsust, võimaldada valitud kolmandatel isikutel jagada meiega teavet veebisaiti külastavate ettevõtete kohta ja anda teile teavet meie toodete kohta. See võib hõlmata andmete avalikustamist meie teenusepakkujatele.
Muid andmeid, mida me saame, kasutab ainult Owens Corning ja neid ei avaldata ühelegi teisele isikule, välja arvatud koondatud kujul ja välja arvatud juhul, kui privaatsuspõhimõtetes on kirjeldatud teisiti või kui me oleme kohaldatava seaduse alusel kohustatud seda tegema. Mõnel juhul võime siduda muid andmeid isikuandmetega. Kui me seda teeme, käsitleme seotud andmeid isikuandmetena nii kaua, kuni need on seotud.

KUIDAS ME ANDMEID KAITSEME?

Rakendame ettevõttesiseseid andmekaitse- ja sellega seotud põhimõtteid ning asjakohaseid tehnilisi, korralduslikke ja halduslikke turvameetmeid, et kaitsta andmeid, sealhulgas isikuandmeid, kadumise, väärkasutuse, volitamata juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Me hoiame isikuandmeid turvaliselt ja teeme need kättesaadavaks ainult volitatud töötajatele, kes teevad privaatsuspõhimõtete ning ettevõttesiseste andmekaitsepõhimõtete ja -meetmetega reguleeritud toiminguid. Pidage meeles, et vaatamata nendele jõupingutustele ei saa Owens Corning tagada, et isikuandmeid hoitakse täielikult turvaliselt; samuti ei saa me tagada, et teie isikuandmeid ei saada kätte edastamise ajal.

KUIDAS ME ISIKUANDMEID AVALIKUSTAME?

Teie isikuandmeid võidakse talletada ja töödelda mis tahes riigis, kus Owens Corningil on sidusettevõtjaid või rajatisi või kus me kasutame teenusepakkujaid lepingute täitmiseks või muudel õigustatud eesmärkidel. Meiega suheldes mõistate, et teie isikuandmeid võidakse edastada väljaspool teie elukohariiki asuvatesse riikidesse, sealhulgas Ameerika Ühendriikidesse, kus võivad kehtida teie riigi omadest erinevad andmekaitsereeglid. Mõnes olukorras võivad nendes riikides nõuda teie isikuandmetele juurdepääsu kohtud, õiguskaitseasutused, reguleerivad asutused või julgeolekuasutused.
Euroopa Komisjon on teinud otsuse, et mõnes riigis, mis ei kuulu EMPsse või Ühendkuningriiki, on tagatud piisav andmekaitsetase. Kui andmeid edastatakse EMPst või Ühendkuningriigist riikidesse, mille andmekaitsetaset ei pea komisjon piisavaks, rakendame teie isikuandmete kaitsmiseks asjakohased kaitsemeetmed, näiteks ELi lepingu tüüptingimusi.

LAPSED JA TEENUSTE KASUTAMINE

Owens Corning ei kavatse koguda isikuandmeid alla 18-aastastelt isikutelt. Kui teie laps on esitanud meile isikuandmeid ja te soovite taotleda nende andmete eemaldamist, võtke meiega ühendust aadressil DataPrivacy@Owenscorning.com ja me teeme kõik mõistliku, et need andmed oma failidest kustutada.

MIDA SAATE TEHA OWENS CORNINGI KONTO OMANIKUNA?

Kui teil on konto sellistes kohtades nagu Owens Corningi kliendi- või tarnijaportaal, saate vaadata ja muuta oma kontoga seotud isikuandmeid, logides kontole sisse ja klõpsates lingil „Edit My Profile“ (Muuda profiili). Kui soovite oma konto kustutada, võtke Owens Corningiga ühendust aadressil answers@answers.owenscorning.com ja me teeme kõik mõistliku, et kustutada teie andmed oma failidest ja anda mis tahes kolmandale isikule, kes on teenusepakkuja, korraldus kustutada teie andmed tema failidest. Pange siiski tähele, et isikuandmeid jagamata ei saa teil olla ka kontot ja kui te otsustate andmeid mitte jagada või koguda lasta, siis teie konto kustutatakse. Kui te olete andmesubjekt mõnes jurisdiktsioonis, mida ei ole veel nimetatud, saate oma õiguste kohta lugeda California, ELi ja Ühendkuningriigi või Brasiilia privaatsusteadetest.

OWENS CORNINGI KÜPSISTE KASUTAMISE PÕHIMÕTTED

Mis on küpsised?

Meie veebisaidil kasutatakse küpsisteks nimetatud faile, et kohandada teavet teie isiklike eelistuste järgi. Küpsis on andmeelement, mille veebisait võib saata teie veebilehitsejale ja mis võib salvestada teie arvutisse teavet. Kui te tulete meie veebisaidile tagasi või külastate teisi veebisaite, saab teavet kohandada teie isiklike eelistuste põhjal. Selle eesmärk on säästa teie aega ja pakkuda teile paremat veebi kasutamise kogemust. Enamik veebilehitsejaid võimaldab teil küpsiseid arvuti kõvakettalt kustutada, kõiki küpsiseid blokeerida või saada hoiatuse enne küpsise salvestamist. Nimetatud funktsioonide kohta leiate lisateavet veebilehitseja juhistest.

Kuidas me küpsiseid kasutame?

Kasutame oma veebisaidil küpsiseid ja jälgimistehnoloogiaid. Eesmärkide hulka võivad kuuluda järgmised:

 • teie abistamine saidil ringi liikumisel;
 • teie abistamine meie toodete, teenuste ja rakenduste kasutamisel;
 • reklaami- ja turundustegevuste tegemine;
 • kolmandate isikute sisu pakkumine.

Me liigitame oma küpsised järgmistesse kategooriatesse:

Rangelt vajalikud küpsised:

Need küpsised on vajalikud veebisaidi toimimiseks ja neid ei saa meie süsteemis välja lülitada. Neid määratakse tavaliselt ainult vastuseks teie tehtud toimingutele, mis on seotud teenusepäringuga, näiteks privaatsuseelistuste seadistamine, sisselogimine või vormide täitmine. Saate seadistada oma veebilehitseja nii, et see blokeerib need küpsised või hoiatab teid nende eest, kuid sellisel juhul ei tööta saidi kõik osad. Need küpsised ei salvesta isikut tuvastatavat teavet.

Jõudlusküpsised:

Need küpsised võimaldavad meil loendada külastusi ja veebiliikluse allikaid meie veebilehe jõudluse hindamiseks ja parandamiseks. Nende küpsiste abil saame teada, millised veebilehed on meie saidil kõige populaarsemad ja kõige vähem populaarsemad, ning näeme, kuidas külastajad veebisaidil liiguvad.

Funktsionaalsed küpsised:

Need küpsised võimaldavad pakkuda veebisaidi täiustatud funktsioone ja isikupärasemat kogemust. Neid määrame meie või määravad kolmandad isikud, kelle teenused oleme oma lehtedele lisanud.

Turundusküpsised:

Neid küpsiseid võivad meie veebisaidi kaudu määrata meie reklaamipartnerid. Need ettevõtted võivad kasutada selliseid küpsiseid teie huvide profiili koostamiseks, et näidata teistel saitidel teid huvitada võivaid reklaame.

Kolmandad isikud, küpsised ja analüüsitööriistade kasutamine

Owens Corning võib luua suhteid mainekate äripartneritega, mis tähendab, et meie veebisaidi külastajatel võib olla võimalus liikuda meie veebisaidilt otse selliste partnerite hallatavatele veebisaitidele. Me valime oma äripartnereid hoolikalt. Owens Corning ei vastuta siiski meie saidil lingitud kolmandate isikute veebisaitide sisu või privaatsustavade eest. Need lingid on mõeldud ainult kasutaja mugavuse tagamiseks ega tähenda, et Owens Corning sponsib, toetab või kiidab heaks selliste veebisaitide sisu, põhimõtteid või tavasid ega tooteid või lahendusi, mida võidakse selliste veebisaitide kaudu pakkuda. Kui olete Owens Corningi veebisaidilt sellise lingi kaudu lahkunud, soovitame lugeda kolmanda isiku veebisaidi suhtes kehtivat privaatsusavaldust.

Praegu kasutame oma veebisaitidel kolmandate isikute tööriistu ja võime tulevikus võtta kasutusele lisaanalüüsitööriistu. Selliste tööriistade abil kogutud andmeid kasutatakse siiski ainult ettevõttesiseselt, et täiustada meie veebisaidi kasutamise kogemust ja täita meie enda ärieesmärke. Selliseid andmeid võidakse avaldada meie partneritele ja reklaamijatele ainult koondteabena ja privaatsuspõhimõtteid järgides, kui neid üldse avaldatakse. Kui teil on konkreetseid küsimusi andmete analüüsimise või analüüsitööriistade kasutamise kohta, võtke meiega ühendust.

Praegu i) võivad teised isikud (nt kolmandatest isikutest reklaamivõrgustikud ja analüüsiteenuste pakkujad) koguda isikuandmeid teie veebitegevuse kohta pikema aja jooksul ja eri veebisaitidel, kui kasutate meie veebisaiti või teenuseid, ning ii) me ei reageeri jälgimist keelavatele (Do-Not-Track) sätetele või muudele sarnastele tehnoloogiatele ega võta nende korral ühtki konkreetset meedet, kui neid kasutatakse selleks, et keelata isikut tuvastava teabe kogumist tarbija veebitegevuste kohta pika aja jooksul ja mitmel kolmanda isiku veebisaidil või veebiteenuses.

MEIE KONTAKTANDMED

Kui teil on privaatsuspõhimõtete kohta küsimusi, võtke meiega ühendust aadressil DataPrivacy@Owenscorning.com.