Müra vähendamine torudes

Ventilatsiooniseadmed ja torudes liikuv õhk võib toota soovimatut müra, mis tavaliselt summutada tuleb. Heli liigub ühest ruumist teise ka torude kaudu, mis seinu läbivad.

Tõhus mürakaitse on tähtis aspekt mugavat elu- ja töökeskkonna loomisel. Müra vähendamiseks on sobivad valikud vaiksemate seadmete kasutamine, summutid või isolatsioon.

Paroci tooteid kasutatakse paljudes ventilatsiooniseadmetes ja summutites. Tänu oma poorsele kiud-struktuurile ja optimaalsele tihedusele on Paroci tooted helisummutuseks ideaalsed.

Ventilatsioonilõõr, isolatsiooniks kasutatud PAROC InVent G5 plaate 

Müra summutamine kanalites

Olukordades, kus on vaja vähendada müra levikut ventilatsioonikanalites, kasutage PAROC InVent pinnakattega plaate, mis kanalite sisse paigaldatakse. Oleme PAROC InVent toote disaininud spetsiaalselt kanalites müra summutamiseks.

 

Heliisolatsioon 

Torud töötavad ka kui helikandjad kandes müra ühest ruumist teise. Isolatsioon, mida kasutatakse torude välispinnal, aitab seda müra vähendada.

Kui otsustate paigaldada isolatsiooni toru välispinnale, siis selleks pakume me suures valikus plaate ja võrkmatte. Rohkem infot meie lahenduste kohta saate kohalikult Paroci esindajalt. 

 

Summutid müra vähendamiseks ventilatsioonikanalites 

Müra vähendamiseks ventilatsioonikanalites võite kasutada summuteid. Kui kanalid asetsevad külmas ruumis (näiteks pööning), siis on soovitatav soojusisolatsiooni paksus vähemalt 100 mm. Tavaliselt kasutatakse summutites vähem soojustust, mistõttu tuleb nende sisse lisasoojustus paigaldada, et ventilatsioonisüsteem korrektselt töötaks.

PAROC Silencer 60 G5
PAROC Silencer 60 G5-e kasutatakse summutites. Lisasoojustuseks soovitatavad tooted on PAROC Hvac plaadid ja fooliumiga kaetud matid.