Vana betoon/tellisseina peale ehitatud krohvitud fassaad

  • Kandekonstruktsioon (betoon, kärgbetoon, tellis)
  • Soojustusmaterjal PAROC Linio 10 või PAROC Linio Pro
  • Mehaanilised kinnitused
  • Krohvi aluskiht ja klaasfiibrist armeerimisvõrk
  • Viimistluskiht

Seinastruktuuri projekteerides ja paigaldades tuleb järgida tootja juhiseid.

Kivivillast soojustusplaadid krohvitud fassaadidele.

medium_ETICS-renovation-on-rendered-brick-non-coated-HiresA3

Krohvitud fassaadide soojustusplaadid / ETICS:

PAROC Linio Pro: kõige efektiivsem soojustusplaat soojusjuhtivusega λD= 0,034 W/mK
PAROC Linio 10: efektiivne soojustusplaat soojusjuhtivusega λD= 0,036 W/mK
PAROC Linio 15: soojustusplaat avade soojustamiseks ja kohtadesse, kus on nõutud villa tugevamad mehaanilised omadused soojusjuhtivusega λD= 0,037 W/mK


Renoveeritav pind:

Fassaadi energiatõhusamaks muutmise korral tuleb fassaadi kõikidel külgedel läbi viia hoolikad eeluuringud. Eelkõige tuleb hinnata olemasoleva aluspinna kandevõimet ja seisukorda, et teha kindlaks selle sobivus uue ETICSi kaalule. Müüritise/plokkide vahelised praod tuleb krohvida või täita. Aluse pind peab olema puhas (puhastatud tolmust, samblast, hallitusest), piisavalt kuiv ja sile.

Soojusisolatsiooni liimimine ja kinnitamine. PAROC krohvitud fassaadiplaatide liimimisel ja mehaanilisel kinnitamisel on vajalik järgida süsteemi tootja/tarnija juhiseid.

Liim/soojustusmaterjal: Vastavalt süsteemi tootja juhistele tuleb renoveeritav aluspind vastavalt ette valmistada (näiteks korralikult puhastada, töödelda seda mikroobide vastase ainega, ajada loodi jne) Pärast piisavat kuivamisaega liimitakse ja ankurdatakse pinna külge vastavalt tootja juhistele Paroci kivivillamatid. Liimi võib kanda otse aluspinnale või soojustusplaadi tagaküljele.

Erinevatel süsteemidel on erinevad liimid, mida kasutatakse vastavalt süsteemile ja olukorrale. Liimid võivad olla erinevad, näiteks kasutusvalmis, kuivsegu või ekstrakuiv segu.

Kinnitused: Krohvitud fassaadiplaadid tuleb seina külge kinnitada mitte ainult liimiga, vaid ka spetsiaalsete kinnituselementidega vastavalt süsteemi tarnijate juhistele. Kinnituste paigutus, tüüp ja kogus tuleb valida vastavalt süsteemi tootja/tarnija juhistele.

Tugevdatud aluskiht: krohvi tugevdamiseks pakuvad tootjad erinevat tüüpi klaasfiibrist kangaid (erinev võrgusilma suurus, paksus ja kaal), mis paigaldatakse aluskihi sisse, et tugevdada tervet krohvikihti.

Viimistluskiht. Pahteldatud fassaadisüsteemile paigaldatakse tavaliselt PAROC kivivillpaneeli soojustusega viimistluskrohvikiht vastavalt süsteemi tootja viimistluskihi paigaldamise juhistele.

 

Soojusülekandeteguri U (W/m2K) väärtused, kui need on soojustatud PAROC Linio 10 erineva paksusega plaatidega, kui need on kinnitatud plastsüdamikuga plasttüüblitega.

PAROC Linio 10 pakus, mm

150

180

200

250

Renoveeritav sein R = 0,618 m2K/W

0,211

0,181

0,165

0,135

Renoveeritav sein R = 0,543 m2K/W

0,214

0,183

0,167

0,137


Soojusülekandeteguri U (W/m2K) väärtused
erineva paksusega PAROC Linio 10 plaatide puhul, kui need on kinnitatud metallsüdamikuga naastudega

PAROC Linio 10 paksus, mm

150

180

200

250

Renoveeritav sein R = 0,618 m2K/W

0,225

0,193

0,177

0,145

Renoveeritav sein R = 0,543 m2K/W

0,229

0,196

0,179

0,147


Soojusülekandeteguri U (W/m2K) väärtused
soojustamisel erineva paksusega PAROC Linio Pro plaatidega, kinnitamisel plastsüdamikuga naastudega

PAROC Linio Pro paksus, mm

150

180

200

250

Renoveeritav sein R = 0,618 m2K/W

0,201

0,172

0,157

0,129

Renoveeritav sein R = 0,543 m2K/W

0,204

0,175

0,159

0,130

Arvutused tehti EN 6946 järgi
Renoveeritav sein U= 1,27 W/(m2∙K). Vastab seina paksusele 380 mm, λds = 0,615 W/mK, (R=0,618 m2K/W)
Keraamiliste tellistest müüriseina renoveerimine 380 mm, λds = 0,7 W/mK, (R=0,543 m2K/W)
Liimi paksus d = 5 mm, λds = 1,0 W/(m∙K)
PAROC Linio 10, λD = 0,036 W/(m∙K)
PAROC Linio Pro, λD = 0,034 W/(m∙K)
Viimistluskrohv, paksus d = 10 mm, λds = 1,0 W/(m∙K)
Sise- ja välispindade soojustakistused: Rsi + Rse = 0,17 m2K/W
Arvutustes ei hinnata kinnitusdetailide mõju, kuna kasutatakse plastsüdamikuga plastiktüübleid.