Kütte- ja veetorud

Torud on tehnosüsteemi lahutamatu osa. Soojusta oma torud, et vähendada energiakadusid ja käitluskulusid. Et säilitada vee temperatuur õigetel marginaalidel, peavad torud soojustatud olema.

Paroci tehnosüsteemide isolatsioonilahendused sisaldavad alumiiniumfooliumiga kaetud torukoorikuid ja PAROC Hvac Bend AluCoat T'd, mis on isolatsioonikomponent torupõlvedele.

Kuivõrd iga soojuskadu soojaveetorudes või küttevee torudes kujutab endast ennetatavat kulu, siis peaks kasutama tõhusat soojusisolatsiooni. Boilerid kütavad vee vajalikule temperatuurile, peale mida see transporditakse läbi torude. Selleks, et hoida vesi torudes õigel temperatuuril, kuni see sihtpunkti jõuab, läheb vaja soojusisolatsiooni.

Kui sooja vee temperatuur liiga palju langeb, tekib kõrgenenud oht haiguste (näiteks Pontiaci palavik või legionelloos) levikuks sooja vee kaudu. Need bakterid arenevad temperatuurivahemikus 25–45°C, kuid optimaalne on neile 35°C. Seda riski saab vähendada korraliku soojustusega, laskmata vee temperatuuril kriitilisele tasemele langeda.

Kasuta Paroci arvutusprogrammi PAROC Calculus, et leida vajalik isolatsiooni paksus ja lahendus, mis sobiks sinu vajadustega.

Tehnosüsteemides torupõlvede soojustamisel on lihtne kasutades isolatsioonikomponente PAROC Hvac Bend AluCoat T.  Paroc soovitab alumiiniumfooliumiga kaetud Paroc Hvac tooteid tehnosüsteemi torudele. 
Tehnosüsteemides torupõlvede soojustamisel on lihtne kasutades isolatsioonikomponente PAROC Hvac Bend AluCoat T. Paroc soovitab alumiiniumfooliumiga kaetud Paroc Hvac tooteid tehnosüsteemi torudele.

Kaitse külmavee- ja mugavusjahutustorusid soojustuse ja kondensatsiooni vastase isolatsiooniga. Isolatsioon takistab soojusülekannet ümbritsevalt keskkonnalt torudele. Kui joogivesi külmaveetorudes muutub soojaks, võib see suurendada riski bakterite levikule vees. Piisav soojusisolatsioon tagab, et vesi külmaveetorudes püsib külmana ja samas ei lase torudel jahtuda.

Isolatsioon takistab ka kondenseerumist. Soe õhk sisaldab niiskust, mis kondenseerub, kui satub külmale pinnale. Soojusta pinnad selleks, et välispindade isolatsiooni temperatuur oleks kõrgem, kui ümbritseva õhu kastepunkti temperatuur.

Kui paigaldad kondensatsiooni vastast isolatsiooni, on tähtis, et isolatsiooni otsad ja kõik vuugid torukoorikute vahel oleks korralikult teibitud (vaata paigaldusjuhendit). Aja jooksul võib kondensatsioon torusid kahjustada ja nende eluiga vähendada. Kondensvesi võib põhjustada kahjustusi ja värvimuutusi lagedel ja põrandatel. Halvimal juhul võib see põhjustada hallituse levikut torudega külgnevates konstruktsioonides.

Paroc soovitab alumiiniumfooliumiga kaetud Paroc Hvac tooteid tehnosüsteemi torudele Tehnosüsteemides torupõlvede soojustamisel on lihtne kasutades isolatsioonikomponente PAROC Hvac Bend AluCoat T
Paroc soovitab alumiiniumfooliumiga kaetud Paroc Hvac tooteid tehnosüsteemi torudele. Tehnosüsteemides torupõlvede soojustamisel on lihtne kasutades isolatsioonikomponente PAROC Hvac Bend AluCoat T.

Isoleeri reovee- ja kanalisatsioonitorud hoonete sees kondensatsiooni eest arvestades kohalikke näitajaid, samuti paigalda vajalikes kohtades tule- ja heliisolatsioon.

Kanalisatsioonitorud

Reovee- ja kanalisatsioonitorude heli vähendamiseks soovitab Paroc kasutada PAROC Pro Section 100 või PAROC Pro Wired Mat 100.


Küsi rohkem informatsiooni Paroci torulahenduste ja toru läbiviikude kohta Paroci esindajalt.

Torude läbiviigud esinevad siis, kui torud liiguvad ühest tuleohutustsoonist teise pakkudes võimalikku ava tule levimiseks hoones.

Selle ohuga võitlemiseks soojusta oma torud mittesüttiva kivivillast isolatsioonimaterjaliga, mis pakub toru läbiviikude jaoks ideaalset tulekaitset. Toru läbiviigud. PAROC Hvac Section AluCoat T

Nõuded ja lahendused torude jaoks erinevad riigiti ja seega soovitame täpsema informatsiooni Paroci torude ja toru viikude lahenduste kohta saamiseks pöörduda kohaliku Paroci esindaja poole.