Telliskivist fassaadide soojustamine

  • 150mm – kandekonstruktsiooni betoon
  • 180 - 220mm - soojustus:
  • - Ühekihiline soojustuslahendus: PAROC Cortex One või PAROC Tento t
    - Kahekihiline soojustuslahendus: PAROC Ultra + PAROC Cortex (pro) või PAROC Tento t
  • 40mm - ventilatsioonivahed ≥ 30mm 1-2 korruse kohta, ≥ 35 - 50mm for >2 korrusega hoones
  • 130mm – telliskivifassaad, kandekonstruktsiooni külge kinnitatud kinnitusklambritega.
brick-wall-teaser-3

Soojustustooted:

PAROC Ultra sobilik kõikidele välisseina konstruktsioonidele

PAROC Ultra plus veel tõhusam soojustamine ning madalam õhu läbilaskvus

 

Tuuletõkke tooted:

PAROC Cortex / Cortex b 30mm paksune tuuletõkkeplaat (b= black), lambda 0.033 W/mK

PAROC Cortex pro 50mm paksused, lambda 0.032 W/mK

PAROC Tento t 30 ja 50mm paksune tihe tuuletõkkeplaat, lambda 0.033 W/mK

Tellisfassaade saab kasutada paljude erinevate kandekonstruktsioonide puhul. Erinevalt tuulutatavate fassaadide struktuurist, põhineb tellisfassaadi ventilatsiooniavade dimensioneerimine peamiselt telliskivivoodri suurel niiskuskindlusel ja selle mõjul teistele konstruktsioonidele. Kuna enamik fassaadimaterjale on üsna õhukesed, siis need kipuvad kiiresti kuivama. Paks ja poorne tellisfassaad võib muutuvates ilmastikutingimustes palju niiskust neelata. Fassaadikatte suur niiskuskoormus suurendab kuivamisaega ja ventilatsioonivahe niiskustaset. Seetõttu on tellisfassaadi ventilatsiooniavade projekteerimisel oluline tähelepanu pöörata sellele, et hoida õhuvoolu piisavalt kõrgel tasemel ja konstruktsiooni niiskustase ohutul tasemel.

 

Kiviseinad:

Soojustuskiht on paigaldatud kivipõhise kandeseina välispinnale. Soojustust on võimalik teha ühe- või kahekihilise soojustuslahendusega. Kahekihilise lahenduse puhul paigaldatakse esmalt vastu kandvat seinakonstruktsiooni paksem pehme soojustuskiht (nt Paroc Ultra), mille peale paigaldatakse õhem tuuletõkkeplaat (nt PAROC Cortex) – soojustusplaatide kihtide liitumiskohad kattuvad. Ühekihilise soojustuslahenduse puhul on nii tuuletõke kui soojustus ühes paksus tuuletõkkeplaadi kihis (nt PAROC Cortex One / PAROC Tento t). Tuuletõkkeplaatide liitumis- ja ühenduskohad on suletud spetsiaalse teibiga, et tagada konstruktsiooni hermeetilisus.

Telliskivivooder on kandva seinakonstruktsiooni külge kinnitatud läbi kinnitusklambrite isoleerkihi. U väärtuse arvutamisel tuleks arvestada kinnitusklambritest moodustatud külmasildade mõjuga.

VTT uuringutele ja selle tulemustele tuginedes on soovitatav vältida kõrgete ilma akendeta tellisfassaadi konstruktsioone, sest piisava ventilatsiooni tagamine võib osutuda keeruliseks. Aknaavade kasutamine ventilatsiooniavade osana parandab oluliselt tellistest välise kihi tagust ventilatsiooni. Õhemad fassaaditellised või vett hülgav pinnatöötlus parandavad tellistest konstruktsiooni niiskuskindlust.


Piirdetarnindi soojusjuhtivuse U (W/m2K) väärtused vastavalt PAROC Ultra isolatsiooni plaadi paksusele, lahendus PAROC Ultra + PAROC Cortex 30 mm/PAROC Tento t:

PAROC Ultra pakus, mm  125  150  180  200  100+125  100+150  150+150  200+150
 Keraamiline telliskivi müüritis, 250mm  0.193  0.17  0.148  0.137  0.125  0.114  0.098  0.086
 Keramsiitbetoonplokid, 200mm  0.174  0.155  0.137  0.127  0.116  0.107  0.093  0.082
 Poorbetoonplokist müüritis, 185mm  0.165  0.147  0.131  0.122  0.112  0.104  0.09  0.08
 Silikaatplokid, 180mm  0.2  0.175  0.152  0.14  0.127  0.117  0.1  0.087
 Keraamilisedplokid, 175mm  0.181  0.161  0.141  0.131  0.119  0.11  0.095  0.084

Arvutusparameetrid (EN 6946 kohaselt):
Keraamiline tellis 250 mm, λds = 0.6 W/mK,
Keramsiitbetoonplok 200 mm, λds = 0.2 W/mK,
Poorbetoon müüritis 185 mm, λds = 0.14 W/mK,
Silikaatplokid 180 mm, λds = 0.7 W/mK,
Keraamilisedplokid 175 mm, λds = 0.23 W/mK,
PAROC Cortex, PAROC Tento t λD = 0.033 W/mK,
Pinna takistused: Rsi + Rse = 0.26 m2K/W