Betoonpaneelidest lamekatuse soojustamine

flat-roof-concrete-deck-slab-pl-19344809

Soojustusplaadid

PAROC ROS 30: lamekatuste põhisoojusisolatsioon survetugevusega σ10 ≥ 30kPa, soojusjuhtivus λD = 0,036 W/mK

PAROC ROS 70: lamekatuste põhisoojusisolatsioon survetugevusega σ10 ≥ 70 kPa, soojusjuhtivus λD = 0,039 W/mK. Pindpaigaldised sh päiksepaneelide korral projekteerida soojutus koormusklassi 4 järgi vastavlt EVS 920-5:2023

PAROC ROS 50: 40-50 mm paksune ülemine soojusisolatsiooniplaat survetugevusega σ10 ≥ 50kPa, soojusjuhtivus λD = 0,038 W/mK

PAROC ROS 60: 40-50 mm paksune ülemine soojusisolatsiooniplaat survetugevusega σ10 ≥ 60kPa, soojusjuhtivus λD = 0,039 W/mK

PAROC ROB 60: enimkasutatav 20-30 mm alumine ja/või ülemine soojusisolatsiooniplaat survetugevusega σ10 ≥ 60kPa, soojusjuhtivus λD = 0,038 W/mK

PAROC ROB 80: 20-30 mm alumine ja/või ülemine soojusisolatsiooniplaat survetugevusega σ10 ≥ 80kPa, soojusjuhtivus λD = 0,038 W/mK


Kandekonstruktsioon on valmistatud raudbetoonplaatidest

Lamekatuse kandekonstruktsiooni saab varustada erinevat tüüpi monteeritavate raudbetoonpaneelidega, mis monteeritakse seintele, sõrestikule või taladele. Paneelide pind peab olema sile, puhas ja kuiv, praod ja praod peavad olema täidetud ning pinnal ei tohi olla eendeid, mis võivad tungida läbi õhu- ja veeauru isoleeriva kihi.

Veeauru ja õhku isoleeriv kiht

See kiht paigaldatakse otse siledale, puhtale ja kuivale raudbetoonkatusele. Auru ja õhku isoleeriva kihi liitekohad tuleb liimida, kokku keevitada või muul viisil tihendada. Katuse ühenduskohtades katust ületavate seinte ja katuseelementidega peab auruisolatsioonikiht ulatuma soojusisolatsioonikihi ülaossa. Auru- ja õhuisolatsioonikihi omadused tuleb määrata vastavalt kohalikule standardile.

Soojustus

Põhiline soojusisolatsioonikiht paigaldatakse PAROC ROS 30 plaatidest. Seda saab paigaldada ühe või mitme PAROC ROS 30 plaatide kihina, olenevalt nõutavast soojusisolatsiooni paksusest.

Ülemine soojusisolatsioonikiht paigaldatakse 20-30mm paksuste PAROC ROB 60/PAROC ROB 80 plaatidega.

Soojustusplaadid peavad üksteisega tihedalt sobituma, liitekohad peavad olema üksteise suhtes nihutatud. Soovitame vältida nelja nurga ühendusi.

Kinnitusvahendid

Kinnitusvahendid kinnitavad mehaaniliselt katusekatte ja kõik muud katusekonstruktsiooni kihid raudbetooni külge. Kinnituselementide hulk ja paigutus sõltub katusekonstruktsiooni mõjutavatest tuulekoormustest ja kinnituselemendi enda tugevusest.

Vähendamaks kinnituselemendi kui külmasilla mõju kogu katuse soojusülekandele, soovitame kasutada süvistatava soojust juhtiva osaga kinnituselemente, s.o. kasutatakse soojusisolatsioonikihti läbivat plasthülsi.

Katusetööd

Ülemiste PAROC ROB 60/PAROC ROB 80 plaatide peale paigaldatakse katuse hüdroisolatsioonikate


Lamekatuse soojusülekandeteguri U (W/m2K) väärtused erineva paksusega PAROC ROS 30 isolatsiooniga, soojustamisel PAROC ROB 80 (30mm) + PAROC ROS 30 ja kinnituse soojust juhtiva osaga süvistatud element

 PAROC ROS 30 paksus, mm  100 150  180  200  250  300  350 
 U, (W/m2K)  0,253 0,187  0,162  0,149  0,123 0,105  0,092 

Arvutuslikud väärtused
Katusekate R=0,02 m2K/W,
PAROC ROB 80, PAROC ROB 60, λD = 0,038 W/mK,
PAROC ROS 30, λD = 0,036 W/mK,
Õhu- ja auruisolatsioonikiht R=0,04 m2K/W,
Perforeeritud g/w katteplaat 220 mm, λds = 1,3 W/mK,
Sise- ja välispindade soojustakistused: Rsi + Rse = 0,14 m2K/W

Kui kinnitusdetaili soojusjuhtiv osa on süvistatud, siis kinnitusdetailide mõju arvutustes ei arvestata