Puitkarkassiga vaheseina soojustamine

 • 12,5mm – standardne kipsplaat ühe, kahe või kolme kihina
 • 50-120 X 50mm puidust karkassipostid tsentrite vahega 600 / PAROC Ultra, PAROC Solid
 • 12,5 mm – standardne kipsplaat ühe, kahe või kolme kihina

Seinastruktuuri tüübid, helisummutuse väärtused ja tuletõkkeomadused on kirjas allpool tabelis


Partition-wall-wooden-frame-3131121-transparent

Tooted siseseinte heliisolatsiooniks ja tulekindluse tekitamiseks:

PAROC Ultra: sobib kõikidele vaheseina konstruktsioonidele

PAROC Ultra plus: nagu PAROC Ultra, aga lisaks sobib seinakonstruktsioonidele, kus kivivilla tihedus peab olema ≥ 35 kg/m3

PAROC Solid: loodud spetsiaalselt vaheseinte jaoks

 

Rohkem lahendusi: PAROC CAD jooniste valik    

Karkassi struktuur:

Puitkarkass valitakse vastavalt heliisolatsiooni ja tulekindluse nõuetele.
Kui heliisolatsiooninõuded suurenevad, võib vaheseina struktuuri luua kahest eraldiseisvast karkassist. See hoiab ära heli levimise karkassipostide ja -sidemete kaudu.

Isolatsioonimaterjal

Paroci kivivilla on puitkarkassi vahele lihtne paigaldada, sest tugev vill püsib karkassipostide vahel ilma kinnitusteta. Kivivillamatt peab täitma kogu karkassipostide vahelise ruumi, et tagada tulekindlus ja korralik mürasummutus. Puitkarkasside puhul, mille postide tsentrite vahe on 600mm, tuleb kasutada PAROCi tooteid mõõdus 562x1220mm.

Tule korral kaitseb kivivill puidust karkassi söestumise eest. Kivivillast isolatsiooni saab kasutada puitkonstruktsioonide tuledimensioonides tulepüsivust parandava tegurina. Puidust karkassvaheseinte tuledimensiooni saab arvutada Eurocode 5 järgi. PAROC kindlat tüüpi vaheseinte Euroopa tehnilist hinnangut ETA 07/0071.
Detailsemat infot tulekaitse kohta leiab Paroci tulekaitse juhendist.

Seinaplaadid

Kipsplaatidest seina puhul on tüüpiline lahendus 12,5mm paksusega plaatide kasutamine kummalgi pool puidust karkassi. Lisaks võib seina tugevdamiseks kasutada teist tüüpi plaate, näiteks esimese kihina vineeri ning pealmise kihina kipsplaati.

Kinnitused ja sertifikaadid

 • Vaheseinte konstruktsioonide tulepüsivusklassifikatsioon toimub arvutuse teel vastavalt Eurocode 5 koodeksile. Arvutuslikku dimensiooni saab teha konstruktsioonidele, mis peavad tulele vastu maksimaalselt 60 min.
 • Ühekihilisele vaheseinakonstruktsioonile on antud Euroopa tehniline hinnang (ETA) 07/0071

 

Puitkarkass ja põhilised toimivusväärtused: 

Heliisolatsioon / konstruktsioon Jõudlus
  PAROCi kivivillatooted Tulekindlus Mürasummutusindeks, dB
Rw R+ C50-3150
 Ühekihiline kipsplaat
PAROC Solid, PAROC Ultra 66-75mm* EI60 40 37
 Kahekihiline kipsplaat mõlemal pool / üks karkass
PAROC Ultra 70 mm EI60 47 44
PAROC Ultra 95-100 mm EI60 53 47
 Kahekihiline kipsplaat mõlemal pool / kaks karkassi
PAROC Ultra 140 (70+70) mm EI60 59 50

*Struktuurile on antud Euroopa tehniline hinnang (ETA) 07/0071.

Muude tabelis olevate struktuuride väärtused on arvutatud keskmisena

Kasutustingimused

 • Rw dB - õhumüra isolatsiooni kajastav indeks laboratooriumis: kasutatakse konkreetse struktuuri, materjali või toote toimivuse täpsustamiseks. Indeksiga märgitakse ainult laboratoorselt tehtud mõõtmisi.
 • R‘w dB - õhumüra isolatsiooni kajastav indeks hoones: tähistab materjali heli vähendamise indeksit reaalses hoones, võttes arvesse külgnevat heliülekannet.
 • DnTw dB – kaalutud standardiseeritud taseme erinevus, mida kasutatakse üldiselt kohapealsetes katsetes. Hinnang (DnTw) kirjeldab hoone valminud osa akustilist jõudlust.
 • Kaalutud väärtuste arvutamise meetod on määratletud standardis BS EN ISO 717-1.
 • Arvutusteks kasutatakse heli vähendamise indeksi spektri kohandamise tingimusi C ja Ctr
 • EI – Mittekandvate vaheseinakonstruktsioonide terviklikkuse ja isolatsioonivõime aeg minutites