Suitsu ja heitgaaside korstnad

Suitsu ja heitgaaside torud peavad tihti taluma kõrgeid temperatuure ja seetõttu on neil nõutav kõrge koormustaluvusega mittesüttiv isolatsioon. Isolatsioon peab säilitama on omadused isegi väga kõrgetel temperatuuridel.

Heitgaaside torud

Generaatoreid kasutatakse tagavarasüsteemidena näiteks haiglates, et tagada seadmete toide ka elektrikatkestuste ajal. Töötava generaatori väljalasketorud väljutavad kõrgetel temperatuuridel heitgaase. Väljalasketorudele isolatsiooni valimisel tuleks eelkõige tähelepanu pöörata just tuleohutusele. Veenduge, et isolatsioonimaterjalil on hea koormustaluvus ja ta hoiab oma kuju ka kõrgetel temperatuuridel.

Määrake isolatsiooni paksus järgides maksimaalset lubatud pinnatemperatuuri Paroci arvutusprogrammiga PAROC Calculus.

Terasest korstnad

Korstnad on tuleohutuse seisukohalt ühed keerukamad konstruktsioonid. Paroc soovitab teil kasutada tehastes toodetud korstnaid, sest neil on olemas juba sisseehitatud isolatsioon ja neid on testitud vastavalt asjakohastele katsemeetoditele ning heakskiidetud kohalike ametivõimude poolt. Paljud teraskorstnate tootjad kasutavad just Paroci tooteid.

Teraskorsten

Paroci tooted sobivad suurepäraselt korstnate isolatsiooniks ja pakuvad tulekaitset kogu majale.

Isolatsioon pikendab korstnate eluiga vältides gaaside jahenemist punktini, kus nad kondenseeruksid söövitavate setetena ja toru sisepinnale sadestuksid.

Nõuded ja lahendused suitsu- ja heitgaaside korstnatele erinevad riigiti. Kontakteeru kohaliku Paroci esindajaga, et konsulteerida, milliseid teile vaja minevaid tooteid Paroc teie asukohamaal pakub.