Osaliselt ventileeritud lamekatuste soojustamine vastavalt PAROC Air süsteemile

Flat-roof-concrete-deck-slabs-fi-19344851

Soojusisolatsioonipaneelid:

PAROC ROS 50: lamekatuste põhisoojusisolatsioon survetugevusega σ10 ≥ 50 kPa, soojusjuhtivus λD = 0,038 W/mK

PAROC ROS 70: lamekatuste põhisoojusisolatsioon survetugevusega σ10 ≥ 70 kPa, soojusjuhtivus λD = 0,039 W/mK. Pindpaigaldised sh päiksepaneelide korral projekteerida soojutus koormusklassi 4 järgi vastavlt EVS 920-5:2023

PAROC ROB 60: enim kasutatav 20-30 mm alumine soojusisolatsiooniplaat survetugevusega σ10 ≥ 60 kPa, soojusjuhtivus λD = 0,038 W / mK

PAROC ROB 80: 20-30 mm alumine soojusisolatsiooniplaat survetugevusega σ10 ≥ 80 kPa, soojusjuhtivus λD = 0,038 W/mK

PAROC ROB 60gt: enim kasutatav 30 mm tuulutussoontega ülemine soojusisolatsiooniplaat survetugevusega σ10 ≥ 60 kPa, soojusjuhtivus λD = 0,038 W / mK

PAROC ROB 80g, 30 mm tuulutussoontega ülemine soojusisolatsiooniplaat survetugevusega σ10 ≥ 80 kPa, soojusjuhtivus λD = 0,038 W/mK

Kandekonstruktsioon

Lamekatuse kandekonstruktsiooni saab varustada erinevat tüüpi monteeritavate raudbetoonpaneelide või profiilplekk-plekkidega. Raudbetoonplaatide pind peab olema sile, puhas ja kuiv, praod ja praod peavad olema täidetud ning pinnal ei tohi olla eendeid, mis võivad tungida läbi õhu- ja veeauru isoleeriva kihi. Kui ventileeritav katusekonstruktsioon paigaldatakse profiilplekist lehtedele, on vaja tagada õhu- ja auruisolatsioonikihile sile alus.

Soojustus

Peamine soojusisolatsioonikiht paigaldatakse PAROC ROS 30/PAROC ROS 50 plaatidest, kui isolatsiooni paksus ei ületa 180 mm. Kui on vaja suuremat isolatsioonikihi paksust, siis soovitame seda paigaldada 2 või enam soojustuskihti: PAROC ROS 30/PAROC ROS 50 alates 100 mm kuni 180 mm ning peale paigaldatakse 100-180 mm paksune PAROC ROS 30/PAROC ROS 50 kiht.

Ülemine soojusisolatsioonikiht paigaldatakse 30mm paksustest PAROC ROB 60gt/PAROC ROB 80g plaartidest. On väga oluline, et PAROC ROB 60gt/PAROC ROB 80g plaatide sooned langeksid kokku ehk teisisõnu peavad ühendatud paneelide sooned omavahel kokku ühenduma. Kui paigaldatakse ventilatsioonikorstnad, lõigatakse ülemisse plaati ventilatsioonikorstna avad.

Kõik soojustusplaadid peavad üksteisega tihedalt sobima. Kõikide plaatide vuugid v.a PAROC ROS 30/PAROC ROS 50 peavad olema üksteise suhtes nihutatud, nelja nurga vuugid ei ole lubatud.

Ventileeritav kiht

Kõik PAROC ROB 60gt/PAROC ROB 80g plaatide sooned on omavahel ühendatud ja ühenduvad ühenduskanali kaudu ventilatsioonikorstnate või spetsiaalselt ventilatsiooniks varustatud avadega katuse parapetis või räästas. Katuse tuulutuskorstnad tuleb paigaldada iga 6-8 m tagant harjale või parapetile (ehk siis sellele osale, mis tõuseb ülespoole).

Muude PAROC Air süsteemi katusekihtide profiilplekile paigaldamisel kasutatavate konstruktsioonikihtide kirjeldusi vaata siit.

Raudbetoonile paigaldatud konstruktsioonikihtide kirjelduse leiate siit.

 

PAROC Air süsteemi tööpõhimõte

Content is blocked

In order to see this content you need to allow cookies.