Ehituskonstruktsioonide tulekaitse

Tulekahju hoones võib põhjustada nii elu- kui ka varakaotusi. Kindlustusfirmad maksavad ligi pool oma ühe aasta kindlustusmaksetest välja tule poolt põhjustatud kahjude hüvitamiseks. Veekahju moodustab ligi 30% ja vargused 22% aastastest nõuetest. Hooned ise ja ka nende sisu aitavad tule levikule kaasa. Õige tulekaitse olemasolu korral on võimalik tuleohtu märgatavalt vähendada. 

Tulekaitse majas jaotatakse kaheks: aktiivne ja passiivne. Aktiivne tulekaitse toimib siis, kui tuli on süttinud ning see hõlmab suitsuandureid ja häiresüsteeme, automaatseid vihmuteid, isesulguvaid tuletõkkeuksi ja aknaluuke, hädavalgustust ja suitsuvastaseid ventilatsioonisüsteeme. Sellist süsteemi ei ole raske töökorrast välja viia: veetee mehhanismi rikkumine, vaheklappide kahjustumine või isegi lihtne teadmatus võivad tõrkeid põhjustada. Seega vajab tõeliselt tõhusa tulekaitsega hoone rohkem kui ühte tulekaitsesüsteemi.

Passiivne tulekaitse ehitatakse tavaliselt hoone konstruktsiooni sisse, et maja teatud perioodi vältel tulele vastu peaks. Passiivne tulekaitse kaitseb tule korral hoone konstruktsiooni ja majaelanike elusid sellega, et vähendab või hoiab ära tule levikut nii maja seest kui ka väljast poolt maja, mistõttu säilivad hoone stabiilsus ja turvalisus ning väljumisteed elanikele.

Passiivne tulekaitse hõlmab tule eraldamist ja strukturaalset tulekaitset, tuletõrjujate head ligipääsu hoonesse ning turvalisi ja tõhusaid väljumisteid.

See, millised ehitusmaterjalid valitakse ja kuidas neid kasutatakse, et saavutada nõutud passiivne tulekaitse tase sõltub kahest asjaolust: nende toime ja vastupidavus tulele.

Kõrge sulamispunkti tõttu on PAROC kivivill tulekaitse jaoks ideaalne materjal, mis säilitab oma omadused isegi nii kõrgete temperatuuride juures nagu 1000°C.

Teraskonstruktsioonide tulekaitse

Kõik terasmaterjalid kaotavad kuumutamisel tugevuse, olenemata terase kvaliteedist. Kõige praktilisem viis terase temperatuuritõusu piiramiseks on kaitsta seda tule eest.
fire protection guide steel

Betoonkonstruktsioonide tulekaitse

Kuigi betoon on mittesüttiv materjal, sõltub betoonkonstruktsioonide tulepüsivus paljudest teguritest. Tulepüsivust saab suurendada, kaitstes betooni armatuure tule eest.
fire protection guide concrete

Puitkonstruktsioonide tulekaitse

Kuigi puit on klassifitseeritud põlevmaterjaliks, suudab korralikult projekteeritud puitkonstruktsioon tulekahjudes suhteliselt hästi vastu pidada. Kerged puitkonstruktsioonid saavad kergesti piisava kaitse kivivilla soojusisolatsiooni ja korralike viimistlusmaterjalidega.

fire protection guide wood