Müüritiste tuulutatavad fassaadid

 • Ventileeritavate seinakonstruktsioonide projekteerimisel ja paigaldamisel on vaja järgida kohalike kehtivaid ehtitus standardeid ja nõudeid. Ventileeritavate süsteemide paigaldamisel vaja järgida süsteemi tarnijate nõudeid.

Soojustuse paigaldamise nõuded

 • Telliste / monoliitsete seinte soojustamine ventileeritud fassaadi süsteem konsoolidega:
  -kivivillaplaadid peavad olema tihedalt üksteise ja seinakonstruktsiooni vastas;
  -tuuletõkke ja välisviimistluse vahel peab olema tagatud piisav ventileeritud õhuvahe;
  -välitööde tegemisel on vaja lähtuda ilmastikuoludest – mitte töötada saju korral, mitte jätta soojusisolatsiooni tööde vaheliseks perioodiks avatuks ,kui on sademeid oodata.

 • Kahekihiline soojustuslahedus, kus aluskihiks paigaldatakse PAROC Ultra või PAROC Ultra plus universaalsed kivivillaplaadid. Tuuletõkkeks tuleb kasutada spetsiaalseid tuuletõkkeplaate: PAROC Cortex, PAROC Tento t.
  paigaldamine kahekihilisse süsteemi
  PAROC Ultra / PAROC Ultra pluss paigaldamine kahekihilisse süsteemi:

  1. PAROC Ultra/PAROC Ultra plus 
 • Tuuletõkkeplaadid tuleb paigaldada nii, et need kataks soojusplaatide vuugid. 

  PAROC-i tuulekaitse paigaldamine  WAS 35t plaadid kahekihilisse süsteemi
  PAROC-i tuulekaitse paigaldamine PAROC Tento t plaadid kahekihilisse süsteemi:

  1. PAROC Ultra/PAROC Ultra plus
  2.PAROC Tento (t) 
     Paroc Cortexi plaatide tuuletõkke paigaldamine kahekihilisse süsteemi 
  Paroc Cortexi plaatide tuuletõkke paigaldamine kahekihilisse süsteemi:

  1.PAROC Ultra/PAROC Ultra plus
  2.PAROC Cortex 
    • PAROC Cortexi tuuletõkkeplaatide liitekohad peavad olema kaetud spetsiaalse PAROC Cortex teipiga (XST 022) ning hoone nurgad ja avad peavad olema suletud spetsiaalse teibiga Cortex nurgateip (XST 021). Tuuletõkkekihi soovitatav paksus on 30-50 mm. 

 • Soojustuse paigaldamisel ühes kihis soovitame kasutada PAROC WAS 35t plaate, mis ei vaja täiendavat tuuletõket.

  PAROC ühekihilise soojustuse paigaldamine WAS 35t plaadid
  PAROC ühekihilise soojustuse paigaldamine WAS 35t plaadid:

  1.PAROC WAS 35(t) 
   
 • PAROC Ultra ja PAROC Ultra plus universaalseid plaate soovitatakse kasutada:
  -565 mm laiune puitkarkassi vahega 600 mm,
  -610 mm laiune metalkarkass vahega 600 mm.
  Kui karkassi vahed on erinevad, tuleb plaadid ehitusplatsil lõigata ja nende laius peab olema 1,5–3 % suurem kui ava, kuhu plaadid paigaldatakse.

 • Soojusisolatsioonikihid kinnitatakse seinale tüüblitega. Soovitatav minimaalne tüüblite arv soojusisolatsioonikihi kinnitamiseks on ≥ 2-4 tk./m2.

 • Kinnitatavate tüüblite kogus peab tagama, et soojustus on isoleeritavale pinnale ühtlaselt paigaldatud. Tüübel ei tohi soojustuse kihti kokku suruda.

 • Tüüblite täpse arvu ja paigutuse määrab projekteerija, tootja või süsteemi tarnija.

 • Profiilid viimistluse kinnitamiseks ja ventileeritava õhuvahe moodustamiseks tuleb paigaldada nii, et tuuletõkkeplaat ei deformeeruks ja säiliks ventileeritav õhuvahe vähemalt 25 mm.