Mitmekihiliste müürseinte soojustamine

Ventileeritavate seinakonstruktsioonide projekteerimisel ja paigaldamisel on vaja järgida kohalike ehitus standardeid ja nõuded.

Soojustuskihi paigaldamise nõuded

 • Soojustuskihi paigaldamisel müür- või tellisseintesse:
  -kivivillaplaadid peavad olema tihedalt paigaldatud omavahel ja seinakonstruktsiooniga;
  -tuuletõkke ja tellistest viimistlusmüüri vahel on tagatud piisav ventileeritud õhuvahe;
  -välitööde tegemisel on vaja lähtuda ilmastikuoludest – mitte paigaldada sajuga, mitte jätta soojusisolatsiooni kihid ööseks avatuks, kui on sademeid oodata.

 • Kahekihilist soojustust, kus põhikihiks on paigaldatud universaalsed kivivillast plaadid PAROC Ultra või PAROC Ultra plus, peab kaitsma tuule eest. Tuulekaitseks võib kasutada spetsiaalseid tuuletõkkeplaate: PAROC Cortex, PAROC Tento t.

  PAROC Ultra / PAROC Ultra pluss  paigaldamine esimese kihina
  PAROC Ultra / PAROC Ultra pluss paigaldamine esimese kihina:

  1. PAROC Ultra/PAROC Ultra plus 
   


 • Tuuletõkkeplaadid tuleb paigaldada nii, et need kataks soojustusplaatide vuugid. 
  Tuulekaitse PAROC WAS 25t/ PAROC WAS 35t, plaatide paigaldamine kahekihilise süsteemina
  Tuulekaitse PAROC Tento t, plaatide paigaldamine kahekihilise süsteemina:

  1. PAROC Ultra/PAROC Ultra plus
  2. PAROC Tento t   Paroc Cortexi tuuletõkkeplaatide paigaldamine kahekihilise süsteemina
  Paroc Cortexi tuuletõkkeplaatide paigaldamine kahekihilise süsteemina:

  1. PAROC Ultra/PAROC Ultra plus
  2. PAROC Cortex
    • PAROC Cortexi tuuletõkkeplaatide liitekohad peavad olema kaetud spetsiaalse PAROC Cortex teipiga (XST 022) ning hoone nurgad ja avad peavad olema suletud spetsiaalse teibiga Cortex nurgateip (XST 021). Tuuletõkke kihi soovitatav paksus on 30-50 mm. 

 • Kui soojustus on paigaldatud ühest kihis, soovitame kasutada PAROC WAS 35 (t) plaate. Nende plaatide jaoks ei ole vaja täiendavat tuulekaitset.
  Ühekihiliste soojusplaatide PAROC WAS 35 (t) paigaldamine
  Ühekihiliste soojusplaatide PAROC WAS 35 (t) paigaldamine:

  1. PAROC WAS 35 (t) 

 • Soojustus kinnitatakse kandva müüritise külge müüritise sidemete abil. Vajadusel saab lisaks tüüblite abil kinnitada.

 • Kinnitus peab tagama, et soojustus on soojustatavale pinnale ühtlaselt kinnitatud, kuid ei tohi seda kokku suruda.

 • Ühenduste/tüüblite täpse arvu ja nende paigutuse määrab projekteerija.

 • Soovitatav tuulutatava õhuvahe laius kolmekihilises müüritiskonstruktsioonis peab olema 1-2-korruseliste hoonete puhul vähemalt 30 mm ja enam kui kahekorruseliste hoonete puhul 35-50 mm laiune. Ventileeritavasse õhuruumi tuleb lasta välisõhku, seega peab tuulutusavade pindala olema vähemalt 50 cm2 seinapikkuse meetri kohta ning ventilatsiooniavad tuleb paigaldada seina ülemisse ja alumisse ossa ning akna- ja ukseavadesse. Drenaažiavad tuleb paigaldada nii, et väljast ventileeritavasse õhuvahesse sattuv vesi või kondenseeruv vesi ei satuks konstruktsioonis soojustusse ja teistesse kihtidesse ning saaks konstruktsioonist vabalt väljuda.