Säästetud energia

 

Euroopa Liidu ebatõhusalt soojustatud hoonete korralik soojustamine vähendaks kütteks ja jahutamiseks vajaliku energia hulka ning CO2 heitkoguseid märkimisväärselt.
See aitaks Euroopa Liidul saavutada oma kliimaneutraalsuse eesmärgid aastaks 2050. Lisainfo saamiseks vaata videot: