Owens Corning Paroc alustab ambitsioonika jätkusuutlikkuse programmiga

04 mai 2021
Kivivillatootja Paroc on võtnud eesmärgiks töötada aastaks 2030 välja madala süsinikujalajäljega tooted, et vähendada CO2-heiteid poole võrra.

Fortune 500 ja Dow Jonesi Sustainability Index ettevõtte Owens Corning gruppi kuuluv kivivillatootja Paroc käivitas lähitulevikuks uue jätkusuutlikkuse strateegia ja eesmärgid. Ettevõtte ambitsioonikas eesmärk on kahekordistada Paroci toodete positiivset mõju ning vähendada poole võrra Paroci tegevusest tulevaid negatiivseid keskkonnamõjusid. Seatud eesmärgid on kooskõlas emaettevõtte Owens Corning jätkusuutlikkuse eesmärkidega.

Paroci eesmärk on vähendada aastaks 2030 tootmisest ja käitlemisest tekkivat CO2 emissiooni 50% võrra, vähenda plastiku kasutust 30% võrra ning viia tehaste jäätmekogused nulli.

„Paroc tegutseb energiasäästuäris ning iga tootmises tekkiva CO2 tonni kohta aitavad toodetud kivivilla soojustusomadused 50-aastase perioodi jooksul ära hoida umbes 200 tonni CO2 tekke. Me ei ole sellega ikka veel rahul ning proovime leida uusi viise, kuidas muuta meie üldine süsinikujalajälg võimalikult väikeseks,” ütles Owens Corning Insulation Euroopa jätkusuutlikkuse valdkonnajuht Beatrice Hallén.

Et paremini teadvustada Paroci jätkusuutlikkusega seotud eesmärke ja tegusid, avas Paroc oma kodulehel jätkusuutlikkusele pühendatud alamlehe. Samuti koostas ettevõte jätkusuutlikkuse eesmärkide ja tegevuste kokkuvõtmiseks vastavasisulise manifesti.

„Soovime olla koos oma klientidega jätkusuutlike hoonete arendamise liidrid. Samuti tahame valmistada oma tooteid nii, et neid saaks käidelda ja taaskasutada. Meie jaoks tähendab jätkusuutlikkus oleviku vajaduste rahuldamist, jättes tulevastele põlvedele parema maailma,” märkis Beatrice Hallén.

Külastage meie jätkusuutlikkuse veebilehte ja vaadake lisainfot siit >>