Uuenenud PAROC® Calculus Login

12 märts 2019

Uus PAROC Calculus Login veebiversioon on nüüd avalik. Konto loomine võimaldab talletada projekte, arvutusi ja kohandusi internetis.

PAROC® Calculus Loginil on jätkuvalt kõik omadused, mida on praeguseks saanud nautida juba tuhanded tehnilise isolatsiooni kasutajad üle kogu maailma. Calculus Login on tasuta ja kasutajasõbralik tehnilise isolatsiooni arvutusprogramm, mis on mõeldud erinevatele HVAC ja tööstuslike süsteemide rakendustele, nt torud, ventilatsioonikanalid ja mahutid.

Link PAROC® Calculus Loginile

PAROC® Calculus Login:

  • Lihtne kasutajaliides
  • Töötab lauaarvutites, tahvelarvutites ja mobiiltelefonides
  • Arvutab välja soojuskaod, pinnatemperatuuri ning torudes, ventilatsioonikanalites, töötleva tööstuse mahutites, ventiilides ja äärikutes toimuva temperatuurikukkumise
  • Lihtne sisestada toru läbimõõtu ning kanalite mõõte (eelmääratletud)
  • Torude ja kanalite termiliste sildade arvutamine
  • Energiasäästu, jäätumisaegade ja muude lisaomaduste arvutamine võimaldab tooted nõuetekohaselt määratleda.
  • Isolatsiooni kaalu arvutamine
  • Arvutuste printimine PDF-vormingus
  • Eritoodete, -keskkonna, -katete lisamine
  • Kõik arvutused põhinevad standardis EN ISO 12241 kirjeldatud võrranditel.