Paroc sai Eurofins Indoor Air Comfort® GOLD sertifikaadi

29 mai 2017
Veedame üha enam aega siseruumides ja siseõhu kvaliteet muutub aina olulisemaks. Parema ehituskvaliteediga keskkonna saavutamiseks vajaliku innovatsiooni järgmise sammuna taotles Paroc kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete (HVAC) tootegrupile Eurofins Indoor Air Comfort® Gold sertifikaadi - mis on kõige ambitsioonikam madalate heitmete alane märgis Euroopas.

Ehitusmaterjalide heitmete klassifikatsioonist üldiselt

Et saavutada paremat siseõhu kvaliteeti, peavad hoonetes ja sisetingimustes kasutamiseks mõeldud tooted vastama rangetele õhku paiskuvate keemiliste osakeste koguste piirnormidele, mis aitavad kaasa tervislikuma interjööri loomisele. Vabatahtliku heitmete klassifikatsiooni Indoor Air Comfort® eesmärk on parandada madala saastetasemega ehitusmaterjalide väljatöötamist ja kasutamist. Heitmete klassifikatsioon on tootepõhine.

Sertifitseeritud tooted

Alates 2017. aasta maikuust on kõik allpool loetletud kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete (HVAC) torudetailid, matid ja lamellmatid sertifitseeritud vastavalt Eurofins Indoor Air Comfort® Gold standardile, mis vastab kõrgeimatele heitmeid ja siseõhu kvaliteeti puudutavatele nõudmistele.

Eurofins – vabatahtlik märgisesüsteem

Eurofins Indoor Air Comfort® on vabatahtlik märgisesüsteem kõigile ehitusmaterjalide tootjatele. See klassifikatsioon ei ole ülimuslik Euroopa ehitusnormide või nende tõlgenduste suhtes. Siiski eelistavad paljud projekteerijad, arhitektid ja projekteerimisinsenerid oma projektide tarbeks materjale valides Eurofinsi klassifikatsiooniga tooteid, et edendada säästvat kõrgekvaliteedilist ehitamist.

Indoor Air Comfort programm

Euroopa piires oleks EL ökomärgis võinud pakkuda kõiki Euroopa lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) madalate heitmetasemete alaseid spetsifikatsioone ühe märgise all, kuid nad eelistavad lisada selle asemel veel ühe märgise. Nüüd täidab Indoor Air Comfort selle lünga üle-euroopaliste märgiste süsteemis. 

Indoor Air Comfort:
See märgis ühendab kõiki Euroopa regulatsioone, mis puudutavad toodetest siseõhku lenduvaid LOÜ heitmeid - lihtsalt liites EL liikmesriikide kõige rangemad juriidilised nõuded ühte märgisesse. Indoor Air Comfort märgist kandev toode vastab mistahes Euroopa regulatsioonides määratletud piirväärtustele.

Indoor Air Comfort GOLD: 
See märgis koondab kõiki asjassepuutuvaid Euroopa regulatsioone ja enamust vabatahtlikke märgiseid, mis puudutavad toodetest lenduvaid LOÜ heitmeid - lihtsalt liites kõik EL liikmesriikide kõige rangemad nõuded ühte märgisesse. Seetõttu on Indoor Air Comfort GOLD kõige ambitsioonikam madala heitmetaseme märgis kogu Euroopas.

Seega on sertifitseeritud tooted parimate madala heitmetasemega toodete hulgas oma kategoorias, mõjudes seega hästi siseõhu kvaliteedile.

Kriteeriumid hõlmavad:

Sertifikaadis sisalduvad järgmiste allpoolnimetatud programmide LOÜ heitmeid käsitlevad spetsifikatsioonid:

Indoor Air Comfort:

 • Belgia määrus
 • Prantsuse määrus, klass A (või klass A+ Indoor Air Comfort GOLDi puhul)
 • Saksamaa määrus, AgBB
 • Leedu määruse eelnõu
 • Planeeritud Rootsi määrus
 • E1 klassifikatsioon

Indoor Air Comfort GOLD, lisaks eelpoolnimetatutele:

 • EMICODE
 • GUT (v.a lõhna testimine)
 • Mitmed EL ökomärgise kriteeriumid
 • Mitmed Blue Angel kriteeriumid
 • Mitmed Austria ökomärgise kriteeriumid
 • LEED väljaspool Põhja-Ameerikat
 • FEMB säästva büroomööbli standard
 • BREEAM
 • M1 osaliselt

Ei sisalda:

 • USA programme nagu CDPH, BIFMA, Cradle-to-cradle, Greenguard
 • Taani sisekliima märgist
 • Lõhna- ja ammoniaagiteste

LEED versioon 4 aktsepteerib Indoor Air Comfort GOLD sertifikaate otsese tõendina nende LOÜ heitkoguste kriteeriumidele vastavuse kohta.

BREEAM UK ja BREEAM International aktsepteerivad mõlemad Indoor Air Comfort ja Indoor Air Comfort GOLD sertifikaate otsese tõendina nende LOÜ heitkoguste kriteeriumidele vastavuse kohta selliste kriteeriumide olemasolu korral.