Paroc koolitab TIPCHECKi insenere et aidata tööstusettevõtetel säästa

15 apr 2016
Kas teadsite, et tehnilise isolatsiooniga võib säästa tohutus koguses energiat – kuni 620 PJ? Piltlikult öeldes tähendab see, et me võime lülitada välja 15 kivisöeelektrijaama võimsusega 500 MW. Tööstusisolatsioon on parim praegu saadaolev tehnoloogia, mis võib aidata vähendada Euroopa tööstusettevõtete energiatarbimist 4% võrra.
Allikas: EiiF

TIPCHECK

EiiF on tänu oma kogemusele veendunud, et soojustuse parandamine kujutab endast märkimisväärset võimalust energia säästmiseks ja CO2-heitkoguste vähendamiseks, kuid see võimalus on praegu täiesti kasutamata, olgugi et on tehtavaid kulutusi väärt. Seepärast andis EiiF ettevõttele Ecofys ülesande teha kindlaks EU27-riikide võimalused energiasäästuks ja CO2-heitkoguste vähendamiseks tööstusisolatsiooni abil.

Korraldatud uuringu tulemused näitavad, et kokku oleks võimalik hoida 620 PJ energiat ja tekitada sealjuures 49 Mt võrra vähem CO2-heitkoguseid. See on võrdne

- energiaga, mida toodavad 15 kivisöeelektrijaama võimsusega 500 MW või
- kasutatava energia hulgaga 10 miljonis kodumajapidamises või
- kogu Hollandi tööstussektoris.

Igal aastal oleks võimalik vähendada CO2-heitkoguseid sellisel määral, nagu tekitavad 18 miljonit keskklassi autot, igaühe läbisõit 12 500 km aastas.

Sellist potentsiaali tasub kasutusele võtta. Katmata pindade isoleerimine ning kahjustatud isolatsiooni parandamine kogu Euroopas nõuab ligikaudu 900 miljoni euro suurust algkapitali. Ühekordne investeering aitaks tööstussektoril säästa umbes 460 PJ energiat ehk kehtivate hindade juures 3,5 miljardit eurot aastas.

EiiF algatas programmi TIPCHECK, et pakkuda tööstussektorile kvaliteetset standarditud soojusenergia auditi tööriista, millega mõõta tehnilise isolatsioonisüsteemi soojustusvõimet. TIPCHECK väljendab koguseliselt energia ja raha hulka, mille tööstusrajatis kaotab parasjagu kasutusel oleva isolatsioonisüsteemi tõttu (sh isoleerimata kohad).

Programm TIPCHECK toimib ühtlasi koolitusprogrammina neile inseneridele, kes soovivad taotleda EiiFi soojusenergia audiitori ehk TIPCHECKi inseneri tunnistust. Audiitorid abistavad kliente nii olemasolevate kui ka uute või moderniseeritavate isolatsioonisüsteemide hindamisel ning selgitavad, kuidas tõhus isolatsioon hoiab kokku energiat ja raha ning vähenenud CO2-heitkogused säästavad keskkonda.

Paroc on koolitanud hulga TIPCHECKi insenere, et parendada pakutavaid teenuseid ning anda klientidele senisest paremini nõu energia säästmise kohta.