Paroc käivitas eetilise aruandluse kanali

23 märts 2016

Et näidata ettevõtte vastutustundlikkust ja täita erinevate osapoolte ootusi juhtivate äritavade rakendamise suhtes, käivitas Paroc oma veebilehel eetilise aruandluse kanali.

Fair Play channel

Ausa Mängu nime kandva kanali kaudu saab igaüks firma seest või väljast tõstatada eetikanormidega seotud küsimusi, täites lühikese veebipõhise ankeedi, mida saab soovi korral teha ka anonüümselt. Ausat Mängu haldab iseseisev kolmas osapool, mis tagab andmete professionaalse töötlemise, täieliku konfidentsiaalsuse ning kõikide osapoolte õiguste austamise. Kanali leiab .Paroci käitumisjuhendi veebilehelt Paroci töötajate intranetis on ligipääs kanalile juba olemas.

 

 

 

Paroci tegevjuht Kari Lehtinen: “Aastate jooksul oleme loonud tugeva töökultuuri, mis toetab vastutustundlikku tööviisi. Ettevõtte käitumisjuhised, väärtused, poliitika ja suunised on hästi lõimunud meie igapäevaste äriprotsesside ja –praktikatega. Sellegipoolest on oluline näidata inimestele, et me oleme eetilise käitumise suhtes osavõtlikud ning tahame meie äri ja mainet mõjutavaid riske võimalikult kiiresti tundma õppida ja lahendada. Ausa Mängu kanal on oluline tööriist, mis aitab meil jõuda jätkusuutliku ja kasumliku ärini, kaitsta meie reputatsiooni ning täita ühiskonnas turuliidri rolli.” 

2016. aasta märtsis avatav Aus Mäng on mõeldud vaid eetiliste küsimuste postitamiseks. Muud kliendiküsimused või üldised päringud tuleb saata vastava osakonna personalile. Kõik kontaktid leiab .Paroci kontaktide veebilehelt

Mine Paroci käitumisjuhendi lehele meie rahvusvahelisel kodulehel