Paroc Grupp loodab Pariisi kliimakokkuleppe positiivsele mõjule

22 dets 2015
ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni 21. kohtumine (COP21) toimus tänavu Pariisis, kus 195 riiki kiitsid heaks esimese juriidiliselt siduva globaalse kliimakokkuleppe. Ambitsioonikas leping on esimene ja väga oluline mitmepoolne kokkulepe 21. sajandil, et vältida ohtlikke kliimamuutuseid. Pariisis sõlmitud leppe eesmärk on hoida globaalset kliimasoojenemist 2°C piires võrreldes tööstuseelse ajaga ning püüda seda piirata isegi veelgi enam, 1,5°C tasemel.

Euroopa Keskkonnaagentuuri andmetel oli 2014 seni teadaolevalt kõige soojem aasta tõstes üha soojeneva dekaadi temperatuuri veelgi. Õhku paisatavaid kasvuhoonegaase tuleb oluliselt vähendada, et hoida temperatuuri soojenemist 2°C piires tööstuseelse ajaga võrreldes ning vähendada mõjusid kliimamuutustele. Valitsused seavad eesmärgid, kuid lõpuks on need tööstused, ettevõtted, kohalikud omavalitsused ja kodumajapidamised, kes peavad tegutsema. Tegevused peavad tagama heitmekoguste vähenemise, atmosfääris sisalduvate kasvuhoonegaaside stabiliseerumise, temperatuuri tõusu peatumise ning kliimamuutuste piiramise.

Oleme CO2 vähendamise kokkuleppe positiivsete tulemuste osas lootusrikkad. Me usume, et sellel on pikas perspektiivis soojustusmaterjalide tööstusele positiivne mõju. Kvaliteetselt soojustatud hooned on oluline ja kõige lihtsam viis, kuidas me saame vähendada energiatarbimist ning sellega seotud kasvuhoonegaaside heitkoguseid,” ütles Kari Lehtinen, Paroc Grupi tegevjuht.

Euroopa Komisjoni poolt seatud pikaajalised eesmärgid näevad ette CO2 heitmete vähenemise ehitussektoris 88-90% 2050. aastaks võrreldes 1990. aasta tasemega. Euroopa Soojustusettevõtete Assotsatsiooni hinnangul on ainuke võimalus sellise tulemuse saavutamiseks viia läbi põhjalik uuendus Euroopa Liidu ehitussektoris. Täna pärineb 36% Euroopa CO2 emissioonist ehitistest. Seega võimalus heitmete vähendamiseks on tõsta hoonete energiasäästu. Soojustus võib kuni 75% ulatuses vähendada ehitise energiakulu, mis teeb umbes 460 miljonit tonni CO2 aastas.