Paroc Groupi 2014. aasta jätkusuutlikkuse aruandes tutvustatakse tuleohutusele ja energiatõhususe suurenemisele pühendatud aastat

30 apr 2015

Paroc avaldas oma 2014. aasta jätkusuutlikkuse aruande, milles tutvustatakse põhjalikult ettevõtte kavasid pikaajalise majandusliku, ühiskondlikku ja keskkonnaväärtuse saavutamiseks.

Ilmus Paroci ettevotete grupi 2014 aasta saastlikkuse aruanne

2014. aastal olid Paroci tulemused viies sihtvaldkonnas – klient, kasv, innovatsioon, efektiivsus ja jätkusuutlikkus ning inimesed – järgnevad: 

  • Täiendavate töötervishoiu ja -ohutuse meetmete rakendamine, mille tulemusel vähenes õnnetuste ja haiguspuhkustest tingitud äraolekute arv. Tipptulemuste saavutamise kallal jätkub nimetatud valdkonnas töö eesmärgiga jõuda olulise strateegilise sihtmärgini – null õnnetust. 
  • Ettevõttesisese energiaefektiivsuse parandamine: ainuüksi 2014. aastal vähenes Paroci tegevuseks kuluva energia hulk peaaegu 2 miljoni pereauto CO2-heitmete võrra. 
  • Edukad jõupingutused tuleohutuse olulisuse tõstmiseks Euroopa elamutes ja mitteeluhoonetes ning ühtsete ja ajakohaste tuleohutusstandardite väljatöötamise soodustamiseks.

Lugege Paroci 2014. aasta täielikku aruannet siit >>