Paroc Group Oy teatab tagatud eelisvõlakirjade pakkumisest

22 mai 2014

Paroc Group Oy teatas 14. mail oma kavatsusest emiteerida (i) eurodes vääringustatud fikseeritud kursiga tagatud eelisvõlakirju, mille lunastamistähtaeg on 2020. aasta, emissiooni maht MEUR 200 ja intressimäär 6,25% („Fikseeritud intressimääraga võlakiri“) ning (ii) eurodes vääringustatud muutuva intressimääraga eelisvõlakirju, mille lunastamistähtaeg on 2020. aasta, emissiooni maht MEUR 230 ning intressimäär kolme kuu EURIBOR, pluss 525 baaspunkti.

Emissioonist saadavaid vahendeid, koos olemasolevate rahaliste vahenditega, kavatsetakse kasutada äriühingu seniste võlakohustuste lunastamiseks.

Paroc Group Oy tegevjuht, Kari Lehtinen lausus kommentaariks:  

Meil on hea meel tõdeda, et laenukapitali turul valitseb meie võlakirjade järele suur nõudmine. Refinantseerimine annab Parocile paindlikkust ja tugeva platvormi oma äritegevuse arendamise jätkamiseks. 

Täiendava teabe saamiseks palume võtta ühendust:
Anders Dahlblom, finantsjuht, +358 (0)400 815 427
Joakim Flinck, juhatuse liige, kontserni finantsdivisjon, +358 (0)40 556 4757