Ilmus Paroci ettevõtete grupi 2013. aasta säästlikkuse aruanne

06 mai 2014

Paroci ettevõtete grupp avaldas oma 2013. aasta säästlikkuse aruande. Aruanne järgib valdkonna rahvusvahelise aruandlusorgani Global Reporting Initiative (GRI) aruandlusjuhiseid ning annab ülevaate ettevõtte säästvast tegevusest ning selle majanduslikust, sotsiaalsest ja keskkonnamõjust ettevõtte aktsionäridele ja ümbritsevale keskkonnale.

Paroci üldine tulemuslikkus oli 2013. aastal vaatamata ebastabiilsele turusituatsioonile tugev. Paroci üks peamisi saavutusi 2013. aastal oli Venemaa tehase projekti esimese etapi lõpetamine, mis päädis esimese tootmisliini avamisega Tveri oblastist Izoplitis. Esimene tootmisliin andis tööd 120 inimesele. Venemaa tootmisüksus järgib samu säästlikkuspõhimõtteid, mida teisedki Paroci tootmisüksused.

Muud 2013. aasta võtmeprojektid olid uute renoveerimislahenduste välja töötamine ja energiasäästliku renoveerimiskontseptsiooni renZero pilootprojekt Soomes ja Rootsis. Projekti eesmärk on tagada toodete vastamine vananevatest ehitistest tulenevatele nõudmistele ja kasvavatele energiasäästlikkusstandarditele.

2013. aasta tipp-hetked olid ka töötervishoiu ja -ohutuse alased saavutused: tööõnnetuste esinemise sagedus vähenes võrreldes 2012. aastaga 33% võrra, eesmärgiks oli seatud 30-protsendine langus. 2020. aastaks on seatud eesmärgiks tööõnnetuste arvu nullini viimine, 2013. aastal oli selle eesmärgi täinud juba kolm Paroci tehast.

Aruande näol on tegemist Paroci ettevõtete grupi kolmanda säästlikkuse aruandega ning see järgib GRI G3.1 suuniste C-taseme nõudeid. Paroc esitab säästlikkuse aruande igal aastal.

Lisateavet leiate Paroci 2013. aasta säästlikkuse aruandest veebilehelt >>