Paroci Toimivusdeklaratsioon juba saadaval

20 juuni 2013
Declaration of PerformanceSeoses uue EL Ehitustoodete määrusega, muutub CE märgistus EL riikides kõikidele ehitustoodetele, mis alluvad toodete harmoniseerimise normidele või millele on tootja saavutanud Euroopa tehnilise tunnustuse (ETA), kohustuslikuks. CE märgistusega hõlmatud toodete omadused peavad olema välja toodud 1 juulist 2013 kehtima hakkava ühtlustatud Toimivusdeklaratsioonis.
Paroci tooted omavad juba CE märki, seetõttu puutub ülalmärgitud muutus ainult toodete omaduste väljatoomist kooskõlas ühtlustatud Toimivusdeklaratsiooniga. Toimivusdeklaratsioon esitleb kõik antud toodetegrupi nõutavad omadused, nii nagu ka harmoniseeritud normidega kooskõlas olevate kasutatud lahenduste omadused.

Toimivusdeklaratsioon koos veolehega on juba saadaval Paroci internetileheküljel ja meie kliendid saavad selle aadressi koos kõikidele meie tarnetele lisatud veolehega. Toimivusdeklaratsiooni individuaalne number paigutatakse, vajalike dokumentide lihtsamaks leidmiseks, ka toote etiketile.

Uus EL Ehitustoodete määrus puutub kõikidesse Paroci poolt pakutavatesse toodetegruppidesse, välja arvatud mõned täiendavad ehitustooted, mida ükski harmoniseeritud tootenorm ei käsitle.

Link Toimivusdeklaratsioonile: www.paroc.ee/toimivusdeklaratsioon