Paroc Grupi poolt avaldatud Tasakaalustatud arengu aastaaruanne

14 mai 2013

Paroc Grupp avaldas oma teise, tasakaalustatud arengu aruande. Aruanne hõlmab 2012 aastat ja on koostatud kooskõlas valdkonna rahvusvahelise autoriteedi, Global Reporting Initiative (GRI), tasakaalustatud arengu aruande koostamist käsitlevate suunistega.

Paroc Book of Sustainability 2012

2012. aastal määratles Paroc Grupp oma strateegia ja muutis tasakaalustatud arengu ettevõtte keskseks elemendiks. Paroc Grupi Tasakaalustatud arengu aruanne 2012 kirjeldab Grupi majanduslikku, sotsiaalset ja keskkondlikku mõju selle sihtrühmadele ning ettevõtluskeskkonnale.

2012. aastal kehtestas Paroc Grupp oma strateegiliseks eesmärgiks 2020. aastaks 30-protsendilise energiasäästu kasvu saavutamise ja on sellel eesmärgil juba konkreetseid meetmeid ette võtnud. Väljapaistev CO2 heitekoguste vähendamine on saavutatud juba 2012. aastal. Operatiivne efektiivsus on pideva järelvalve all ja iga tehas realiseerib oma projekti lähimateks aastateks kavandatud energeetilise tõhususe valdkonnas.

 

2011. aastal käivitatud projekt saavutas silmnähtavaid tulemusi: 2012. aastal õnnestus Paroc Grupil vähendada prügilatesse väljaveetavate jäätmete hulka 2011. aastaga võrreldes isegi 3000 tonni võrra. Trzemesznis, Poolas paiknev tehas ei vea juba praegu prügilatesse mingeid jäätmeid ja tehased Hällekis, Rootsis nagu ka Soomes, Parainenis järgivad seda eeskuju prügilatesse jõudvate jäätmete tasemel, mis on väiksem kui 10%. Tootmisjäätmeid saab suunata taaskasutusse. Paroci eesmärgiks on tootmisjääkide vähendamist hõlmava materjalitootlikkuse saavutamine 100%-liselt.

 

2012. aastal alustas Paroc Grupp oma esimese tehase ehitusega Venemaal.  Siiani on see Paroc Grupi suurimaks projektiks. Selle teostus kulgeb kooskõlas harmonogrammidega ja tootmistegevuse algus on kavandatud 2013. aasta novembriks.

2012. aastal saavutas Paroc Grupp olulise paranemise ohutuse ja tööhügieeni valdkonnas. Õnnestuste sagedus on vähenenud enam kui 50 protsendi võrra. Grupp on samal ajal alustanud ka uute projektide elluviimisega OTK valdkonnas ning investeerinud töötajatele ning juhtivkaadrile mõeldud koolitustesse. Grupi eesmärgiks OTK valdkonnas on 2020. aastaks õnnetuste vähendamine nulltasemeni.Paroc Grupi Tasakaalustatud arengu aruanne on saadaval aadressil: http://www.paroc.ee/about-paroc/focus-on-sustainability