Paroci tehniline isolatsioon kannab nüüd CE-märgistust

16 okt 2012

Ehitustoodete CE-märgistus muutub 2013. aasta juulist kohustuslikuks

Ehitustoodete CE-märgistus

Euroopa Komisjoni ehitustoodete määrusele vastav CE-märgistus saab 2013. aasta 1. juulist kohustuslikuks. Turvaliste ja energiasäästlike isolatsioonilahenduste turuliidri Paroc Groupi toodetavad isolatsioonimaterjalid on kandnud harmoniseeritud tootestandarditele vastavat CE-märgistust alates 2002. aastast.

Sel sügisel laienes Paroci CE-märgistuse kasutusõigus ka tehnilise isolatsiooni toodetele, mis on mõeldud kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmetele, tööstuslikele torudele, mahutitele ja tarvikutele ning mitmesugustele kliendispetsiifilistele lahendustele.

Paroc tegutseb 13 riigis üle Euroopa ja rahvusvaheliselt tunnustatud CE-märgistus annab klientidele teada, et tuttavas punavalgetriibulises pakendis toodete kvaliteet vastab reklaamitule.

 

Peamine lähtekoht meie tootearenduses on see, et koostöös kliendiga suudame rakenduse jaoks välja töötada parima lahenduse, rõhutades tuleohutust, tervishoidu ja energiasäästu ning samuti lihtsat käsitsemist ja paigaldamist," räägib Paroci tehnilise isolatsiooni turundus- ja arendusdirektor Aki Suurkuukka.

 

Kütte-, vee- ja õhutusseadmete, torude ja õhukanalite ning ehitise välispiirete isoleerimine on muutunud üha tähtsamaks teguriks hoonete projekteerimisel ja rakendustes," lisab Suurkuukka."CE-märgistusega toodete abil edenevad klientide ehitusprojektid sujuvamalt, sest kõik osapooled võivad olla kindlad, et tooted vastavad nende väljareklaamitud omadustele."

Tehniliste paigaldiste soojusisolatsioonis kasutatavaid mineraalvillatooteid käsitlevas standardis (EN 14303) on loetletud kohustuslikud ja vabatahtlikud testid ning toote omadused, mida on vaja deklareerida. CE-märgistuse saamiseks tuleb toodet testida vähemalt nõutud omaduste, soojusjuhtivuse, mõõtmete ja nende lubatud hälvete, tuletundlikkuse ning vastupidavuse suhtes. Tootjad võivad ise otsustada, kas testida tooteid ka muude omaduste suhtes nagu näiteks maksimaalne töötemperatuur, survepinge ja veeslahustuvate ioonide mikrokogused.

CE-märgistust kontrollib sõltumatu kolmas osapool ehk teavitatud asutus, kellel on õigus teha CE-märgistuse teste ja tehase kvaliteedikontrolli. Lisaks sisemisele kvaliteedikontrollile teeb teavitatud asutus VTT Expert Services Oy kaks korda aastas ülevaatusi kõigis Paroci tehastes.

Paroci testitud kivivillal on ka EUCEB sertifikaat, mis tõendab, et biolagunevad kiud ei ohusta tervist. Hulk Paroci soojusisolatsiooni tooteid kannavad ühtlasi ehitustoodetele mõeldud M1-klassi sisekliima märgist.

 

CE-märgistus 
CE-märgistus põhineb Euroopa Komisjoni ehitustoodete direktiivil ja 2011. aastal vastu võetud ehitustoodete määrusel, mis asendab direktiivi aastal 2013. CE-märgistus kehtib kõigile ehitustoodetele, mis on valmistatud püsivalt ehitistesse paigaldamiseks.CE-märgistuse kohustuslikkus peaks soodustama ehitustoodete vaba liikumist Euroopa Majanduspiirkonnas.

Ehitustoodete ostuotsuste tegijatele ja lõppkasutajatele annab CE-märgistus teavet kehtivas ühtlustatud tootestandardis nõutud omaduste kohta ning see teave on esitatud ühtlustatud kujul.Tootja, kellele on antud õigus kasutada CE-märgistust, tagab ühtlasi, et tootmise käigus on sooritatud vajalik kvaliteedikontroll ja testid.