Paroc sai rahvusvahelisel konverentsil suure auhinna

15 okt 2012

Selle aastasel suurimal soojustusmaterjale käsitleval sündmusel, Global Insulation Conference´il, valiti energiasäästlikke soojustusmaterjale tootev Paroc Group Aasta Soojustusmaterjalide Tootjaks.

Sündmus, mis toimus septembri lõpus Lätis, oli kokku toonud rahvusvahelised soojustusmaterjalide tootjad,, ehituseksperdid ning teadlased mitmetest ülikoolidest. Osavõtjaid oli 19-lt maalt, kaasa arvatud Lõuna Korea ja Kanada.

Auhind Global Insulation Company of the Year 2012, mille Paroc sai, tugines laiapõhjalisel eestvedaja rollil keskkonnamõjude arvestajana. Samuti märgiti ära renoveerimisel kasutatavad Paroci innovaatilised soojustuslahendused.

Paroci jätkusuutlikus ökoloogilises, sotsiaalses ja majandusliku mõõtmes on esil ettevõtte töös energia ja muude ressursside paremal kasutamisel. Totaalne energia säästmine läbi hoonete hea soojustuse nii sotsiaalses kui ka individuaalsfääris, on suurim kasu mida jätkusuutlikult opereerides saadakse.

 

Ehitussfääri kõrge energiasäästu tase on aktuaalne teema kogu maailmas. Soojustuslahendused mängivad keskset rolli liikudes läbi säästva- ja passiivehitiste nullenergiamajade poole, ütles Kari Lehtinen, Paroc Groupi CEO.