CE Märk Paroci Tehnilise Isolatsiooni toodetele

17 aug 2012

Alates Augustist 2012 kõik tehnilise isolatsiooni tooted peavad olema CE märgistatud. See on tehtud EN tootestandardiga kooskõlas. Kui toode on CE märgistatud ,ei nõuta kohalikku toote kvaliteedi deklaratsiooni Euroopa turul.

CE Mis sellest kasu on?

 

CE märgistamine on kvaliteedi süsteem mis näitab toote omadusi, mitte kasutamist. Märk näitab ,et Toode vastab deklareeritud omadustele ja ta on ohutu kasutada. Kõigis euroopa Liidu riikides on kohalikud regulatsioonid mis määravad mis omadusi toode vajab kindlaks kasutamiseks.
Tähtis on kontrollida et deklareeritud omadused vastaksid täielikult kasutamise nõudmistele.