TIPCHECK

Tööstus võib säästa raha ja energiat ning vähendada CO2-heitkoguseid 

Euroopa Tööstusisolatsiooni Sihtasutuse (EiiF, European Industrial Insulation Foundation) programmi TIPCHECK eesmärk on pakkuda tööstussektorile kvaliteetset standarditud soojusenergia auditi tööriista, millega mõõta tehnilise isolatsioonisüsteemi soojustusvõimet. TIPCHECK näitab koguseliselt energia ja raha hulka, mille tööstusrajatis kaotab parasjagu kasutusel oleva soojustussüsteemi tõttu (sh isoleerimata kohad).

 

Kas teadsite, et tehnilise isolatsiooni abil võib säästa tohutus koguses energiat – kuni 620 PJ? Piltlikult öeldes tähendab see, et me võime lülitada välja 15 kivisöeelektrijaama võimsusega 500 MW. Tööstusisolatsioon on parim praegu saadaolev tehnoloogia, mis võib aidata vähendada EU27-riikide tööstuste energiatarbimist 4% võrra.

 

 

Eiif logo

PAROC TIPCHECK INSINERID

Programm TIPCHECK toimib ühtlasi koolitusprogrammina neile inseneridele, kes soovivad taotleda EiiFi soojusenergia audiitori ehk TIPCHECKi inseneri tunnistust. Audiitorid abistavad kliente nii olemasolevate kui ka uute või moderniseeritavate isolatsioonisüsteemide hindamisel ning selgitavad, kuidas tõhus isolatsioon hoiab 
 

1. Kokku energiat

2. Kokku raha ning

3. Vähenenud CO2-heitkogused säästavad keskkonda

 

Paroc on koolitanud hulga TIPCHECKi insenere, et anda teile senisest paremini nõu energia säästmise kohta:

  • soojusenergia audit
  • mille teeb TIPCHECKi insener
  • mille kvaliteedi tagab EiiF ja
  • mis on hõlpsasti integreeritav energiajuhtimissüsteemidega, nt ISO 50001

!Võtke meiega ühendust ja uurige, kuidas me saame teile abiks olla

 


Katmata pindade isoleerimine võib vähendada

soojuskadu kuni


võrra

Paroc and tipcheck can help you save money, energy and co2

 Link ingliskeelsele brošüürile >>