Paroc sai Eurofins Indoor Air Comfort GOLD sertifikaadi

Veedame üha enam aega siseruumides ja siseõhu kvaliteet muutub aina olulisemaks. Parema ehituskvaliteediga keskkonna saavutamiseks vajaliku innovatsiooni järgmise sammuna taotles Paroc kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete (HVAC) tootegrupile Eurofins Indoor Air Comfort® Gold sertifikaadi - mis on kõige ambitsioonikam madalate heitmete alane märgis Euroopas.

Ehitusmaterjalide heitmete klassifikatsioonist üldiselt

Et saavutada paremat siseõhu kvaliteeti, peavad hoonetes ja sisetingimustes kasutamiseks mõeldud tooted vastama rangetele õhku paiskuvate keemiliste osakeste koguste piirnormidele, mis aitavad kaasa tervislikuma interjööri loomisele. Vabatahtliku heitmete klassifikatsiooni Indoor Air Comfort® eesmärk on parandada madala saastetasemega ehitusmaterjalide väljatöötamist ja kasutamist. Heitmete klassifikatsioon on tootepõhine.

Sertifitseeritud tooted

Alates 2017. aasta maikuust on kõik allpool loetletud kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete (HVAC) torudetailid, matid ja lamellmatid sertifitseeritud vastavalt Eurofins Indoor Air Comfort® Gold standardile, mis vastab kõrgeimatele heitmeid ja siseõhu kvaliteeti puudutavatele nõudmistele.

Paroc Hvac tooted
 

Eurofins – vabatahtlik märgisesüsteem

 

Eurofins Indoor Air Comfort® on vabatahtlik märgisesüsteem kõigile ehitusmaterjalide tootjatele. See klassifikatsioon ei ole ülimuslik Euroopa ehitusnormide või nende tõlgenduste suhtes. Siiski eelistavad paljud projekteerijad, arhitektid ja projekteerimisinsenerid oma projektide tarbeks materjale valides Eurofinsi klassifikatsiooniga tooteid, et edendada säästvat kõrgekvaliteedilist ehitamist.

Indoor Air Comfort programm

Euroopa piires oleks EL ökomärgis võinud pakkuda kõiki Euroopa lenduvate orgaaniliste ühendite (LOÜ) madalate heitmetasemete alaseid spetsifikatsioone ühe märgise all, kuid nad eelistavad lisada selle asemel veel ühe märgise. Nüüd täidab Indoor Air Comfort selle lünga üle-euroopaliste märgiste süsteemis.

Indoor Air Comfort:
See märgis ühendab kõiki Euroopa regulatsioone, mis puudutavad toodetest siseõhku lenduvaid LOÜ heitmeid - lihtsalt liites EL liikmesriikide kõige rangemad juriidilised nõuded ühte märgisesse. Indoor Air Comfort märgist kandev toode vastab mistahes Euroopa regulatsioonides määratletud piirväärtustele.

Indoor Air Comfort GOLD:
See märgis koondab kõiki asjassepuutuvaid Euroopa regulatsioone ja enamust vabatahtlikke märgiseid, mis puudutavad toodetest lenduvaid LOÜ heitmeid - lihtsalt liites kõik EL liikmesriikide kõige rangemad nõuded ühte märgisesse. Seetõttu on Indoor Air Comfort GOLD kõige ambitsioonikam madala heitmetaseme märgis kogu Euroopas.

Seega on sertifitseeritud tooted parimate madala heitmetasemega toodete hulgas oma kategoorias, mõjudes seega hästi siseõhu kvaliteedile.

Loe lisaks Eurofin veebilehelt

 

 


Certificate Eurofins Indoor Air Comfort GOLD

Eurofins sertifikaat Indoor Air Comfort Goldi jaoks >>